Elektrische auto is maar een deel van de oplossing

De elektrische auto is goed nieuws voor klimaat en longen, maar lost niet al onze problemen op, betoogt Anne Knol van Milieudefensie.

OPINIE (de Volkskrant, 27 december 2018)

Een elektrische auto kopen met 6.000 euro subsidie? Dat kan in 2021, als de plannen die in het voorlopige klimaatakkoord staan werkelijkheid worden. Zo moet de CO2-uitstoot van verkeer fors en snel omlaag. Dat is goed nieuws voor het klimaat en voor onze longen. Maar de elektrische auto lost niet al onze problemen op. Voor prettige en gezonde steden die bereikbaar zijn voor iedereen, is betaalbaar en goed openbaar vervoer nodig. Dit in combinatie met ruime fietspaden, prettige wandelroutes en deelvervoer.

Te weinig groene energie

De duurzame energie, grondstoffen en ruimte die een elektrische auto nodig heeft, zijn namelijk niet onuitputtelijk. Wat betreft de energie: uitgaande van de energiebronnen die nu in de EU gebruikt worden om stroom op te wekken, stoot een elektrische auto tot 30 procent minder uit dan een benzineauto. Om het hele wagenpark op écht groene energie te laten rijden, moet veel meer energie duurzaam worden opgewekt. En die energie is ook nodig voor bijvoorbeeld de industrie en de verwarming van onze huizen, waar ook maatregelen nodig zijn om de CO2-uitstoot terug te dringen. Voorlopig is er helaas nog lang niet genoeg groene energie uit echt duurzame bronnen om in al die behoeften te voorzien. Tot die tijd zijn elektrische auto’s dus niet honderd procent uitstootvrij.

Dan grondstoffen. Voor het maken van elektrische auto’s zijn veel materialen nodig, waaronder een aantal zeldzame, zoals kobalt en lithium. De omstandigheden waarop die materialen uit de grond worden gehaald en de milieuschade die daardoor wordt veroorzaakt, zijn zorgwekkend. Het maken van een auto van 1.500 kg blijft helaas een weinig duurzaam proces, al valt er met recycling nog wel een hoop te winnen.

Gigantische ruimteclaim

Wat betreft ruimte, tot slot, neemt een elektrische auto precies evenveel plaats in als een fossiele. Elektrische auto’s staan ook in de file en staan ook geparkeerd op de vaak schaarse ruimte in de stad. Op dit moment gaat de helft van alle ruimte op straat in grote steden naar de auto, in de vorm van rijbanen en parkeerplaatsen. Een gigantische ruimteclaim, terwijl groen, fietsenstallingen of brede stoepen in het gedrang komen. Grote steden proberen nu al om juist minder auto’s in de stad te krijgen en daar helpen elektrische auto’s niet bij. Ook de eindeloze uitbreidingen van wegen waarvoor bijvoorbeeld natuurgebieden moeten wijken, worden er niet minder op als iedereen elektrisch gaat rijden.

De elektrificatie van het wagenpark is daarom niet dé, maar een deel van de oplossing. Daarnaast moet grootschalig worden ingezet op betaalbaar en comfortabel openbaar vervoer, fietsen, wandelen en (elektrische) deelauto’s. Daarvan kan iedereen profiteren en het is bovendien goedkoper. Ook subsidies zijn een schaars goed, dus laten we die zoveel mogelijk steken in duurzame oplossingen voor iedereen.

Volg campagneleider Anne Knol ook op Twitter

Geef tegengas: stuur Shell een sms

Shell moet van de rechter zijn uitstoot met 45% verminderen in 2030. Toch wil Shell vanaf 2024 boren naar gas onder de Wadden. Samen met de Waddenvereniging roepen wij Shell op het unieke waddengebied te beschermen. Doe je mee?

Loading...