Dit is waarom Yara op onze lijst van grote vervuilers staat

De fabriek van kunstmestfabrikant Yara in het Zeeuwse Sluiskil stoot jaarlijks 3,3 megaton CO2 uit. Net zoveel als zo'n 174 duizend huishoudens. Het is hoog tijd dat Yara verduurzaamt. Lees wat Yara wel en niet doet voor het klimaat.

Over Yara
Yara komt van oorsprong uit Noorwegen. Momenteel is het bedrijf in 60 landen actief met ongeveer 18.000 medewerkers. De fabriek in Sluiskil is de grootste kunstmestfabriek in Europa. 

Waarom Yara zo vervuilend is

Yara Sluiskil stoot jaarlijks 3,3 megaton CO2 uit. Dat is een enorme hoeveelheid. En het is niet het enige. Het bedrijf is de tweede grootste ammoniak-uitstoter van Nederland en draagt zo bij aan de stikstofcrisis.

De uitgestoten ammoniak vervuilt de bodem en het water in de regio. Ammoniak zorgt ervoor dat sommige planten veel sneller groeien. Hierdoor groeit onkruid bijvoorbeeld veel harder dan de planten die van groot belang zijn voor dieren. Hierdoor hebben veel dieren geen voedsel meer.

Yara en de stikstofcrisis

De ammoniak die Yara uitstoot bevat ook stikstof. Het teveel aan stikstof in Nederland heeft geleid tot de stikstofcrisis: de hoogste rechter van Nederland heeft gezegd dat eerst de uitstoot van stikstof flink omlaag moet om de natuur beter te beschermen. Yara kan dus een belangrijke rol spelen in het oplossen van de stikstofcrisis.

Hier lees je meer over onze stikstof standpunten en de belangrijkste uitkomsten van ons stikstofgesprek met Remkes.

Yara negeert uitstoot door het gebruik van kunstmest

De meeste uitstoot die Yara veroorzaakt, maar liefst 77%, zit in de zogenaamde scope 3-uitstoot. Dit betekent de uitstoot die vrijkomt door het gebruik van de kunstmest die Yara produceert. Yara zou dus vooral minder kunstmest moeten gaan produceren. Maar de transitie naar duurzame landbouw zonder kunstmest komt niet terug in het klimaatplan van Yara. 

Kom van dat gas af

Voor de productie van de kunstmest gebruikt Yara heel veel aardgas. In Nederland wordt ongeveer 7% van de totale aardgas gebruikt voor de productie van kunstmest. Yara’s aardgasgebruik staat gelijk aan dat van 1,3 miljoen Nederlandse huishoudens.

De gasprijzen stijgen nu hard door de oorlog in Oekraïne. Dat is dus een extra goede reden voor Yara om minder gas te gebruiken en te zoeken naar duurzame alternatieven.  

Wat zijn de klimaatplannen van Yara?

Yara weet dat het vervuilend is en wil graag verduurzamen. Het bedrijf laat zien dat het hiermee bezig is door:

  • hergebruik van CO2 in het maakproces van kunstmest bij tuinders in de omgeving;
  • uitgestoten CO2 gebruiken voor de bubbels in frisdrank flesjes en bier. 

Helaas zijn dit nep-oplossingen: de CO2 die in planten of drankjes gaat, komt bij gebruik van het product direct weer vrij in de lucht. Yara moet dus op zoek naar serieuze oplossingen om CO2 te reduceren.

Toepassen van waterstof

In plaats van gas wil Yara groene waterstof gaan gebruiken. Daar zijn zo'n 2.000 windmolens voor nodig. Inmiddels begint Yara met het bouwen van een kleine waterstoffabriek, goed voor 20% van de productie. Maar om alle productie te verduurzamen, is veel meer nodig. Yara vraagt aan de overheid, en dus de belastingbetaler, om hiervoor subsidies te krijgen. Wij vinden dat niet eerlijk. De vervuiler zou juist zélf moeten betalen.

Samen pakken we grote vervuilers aan

We lieten het klimaatplan van Yara onderzoeken. Wat blijkt? Het bedrijf krijgt  een dikke onvoldoende in de Klimaatcrisis-Index. Yara gaat door met vervuilen alsof er geen klimaatcrisis is. Veel tijd om na te denken over alle mogelijke oplossingen is er niet meer. Als we de grootste schade door klimaatverandering willen beperken, moeten we nu verduurzamen.

Alleen als íedereen meedoet, kunnen we de grootste klimaatrampen nog voorkomen. Samen pakken we grote vervuilers aan. Help je mee? Onderteken de oproep.

Stuur een kaartje naar Shell

Shell maakt plannen om naar olie en gas te boren op meer dan 750 plekken wereldwijd: van de Waddenzee tot Argentinië. Daarmee laat Shell zien het vonnis van de klimaatzaak niet serieus te nemen. Geef tegengas en stuur de bestuursleden van Shell een kaartje.

Loading...