CO2-heffing: zo kunnen we de kosten van klimaatverandering eerlijk delen

CO2-heffing. Milieudefensie en vele andere partijen zien het als een belangrijk middel om klimaatverandering tegen te gaan. De vervuiler betaalt dan voor zijn CO2-uitstoot. Logisch toch? Lees in 5 vragen wat een CO2-heffing is en hoe het kan bijdragen aan een eerlijke verdeling van de kosten.

1. Wat is een CO2-heffing?

Door een CO2-heffing gaat de vervuiler betalen. Aan elke ton CO2 die vervuilende bedrijven uitstoten, komt een prijskaartje te hangen. De uitstoot wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door het gebruik van olie, gas en kolen om machines draaiende te houden.

Het bedrijf met de meeste uitstoot, betaalt door een CO2-heffing naar verhouding ook het meest. Nu is dat precies omgekeerd. Huishoudens en het midden- en kleinbedrijf (mkb) draaien voor de meeste kosten op. Dat is de wereld op z'n kop.

2. Waarom is een CO2-heffing nodig?

Ten eerste om de klimaatdoelen te halen. Een kwart van de CO2-uitstoot komt van de vervuilende industrie. Door een CO2-heffing wordt minder CO2 uitgestoten en wordt juist meer geïnvesteerd in groene energie. Dit werkt veel effectiever dan de huidige klimaatsubsidies.

Ten tweede zorgt een CO2-heffing ervoor dat de kosten van verduurzaming eerlijker worden gedeeld. Want nu worden de subsidies grotendeels door huishoudens en het mkb betaald. Dat is met een CO2-heffing niet het geval. Dan gaat de vervuiler zélf betalen.

3. Maar grote bedrijven betalen toch al voor CO2?

Grote bedrijven doen mee in het Europese systeem van emissiehandel (EU-ETS). In dat systeem moeten de 450 grootste vervuilers rechten kopen om CO2 uit te stoten. Maar de vervuilende industrie krijgt die rechten grotendeels gratis. Wij willen dat ze nu écht gaan betalen voor hun vervuiling. Daarvoor is een nieuw en beter systeem nodig: CO2-heffing.

4. Als bedrijven meer moeten betalen, rekenen ze dat toch gewoon door aan de consument?

Dat kunnen ze doen. En eigenlijk is het ook zo bedoeld. Want vervuilers die niet vergroenen prijzen zichzelf uit de markt. Omdat hun klanten goedkopere groene alternatieven gaan zoeken. Door een heffing worden groene alternatieven gestimuleerd en goedkoper. Zo wordt groen het nieuwe normaal. Ook het PBL zegt overigens dat een CO2-heffing het beste werkt voor vergroening.

--> Lees meer over hoe de juiste CO2-heffing ervoor zorgt dat de vervuiler gaat betalen.

5. Grote bedrijven worden door de CO2-heffing toch weggejaagd uit Nederland?

Een CO2-heffing is goed mogelijk zonder grote bedrijven uit Nederland weg te jagen. Het zorgt juist voor extra prikkels om snel te vergroenen. De Nederlandsche Bank (DNB) zegt dat een heffing van 50 euro per ton CO2 geen grote gevolgen heeft voor Nederlandse economie. Het kan zelfs leiden tot groei, denkt de bank.

CO2-heffing is een belangrijke stap

Wij willen een CO2-heffing zodat de industrie de eigen vergroening betaalt. Op deze manier betaalt de vervuiler en dat is wel zo eerlijk en effectief. Het is een belangrijke stap naar ambitieus klimaatbeleid. Bovendien is de heffing goed voor de werkgelegenheid. Uit onderzoek van TNO blijkt: voor elke verloren baan in de fossiele industrie komen méér groene banen terug.

Premier Mark Rutte wil ook een CO2-heffing. Maar in welke vorm precies is nog onduidelijk.

Help ons een nieuwe Klimaatzaak winnen

Een beter milieu begint bij de grote vervuilers van Nederland. Daarom vroegen wij 30 grote bedrijven om hun klimaatplannen. Sommige bedrijven doen hun best. Maar de rest blijft doorgaan met vervuilen. We bereiden ons voor op een nieuwe Klimaatzaak tegen een grote vervuiler. Help je mee?

Loading...