Hoera! Het gaat er komen: CO2-heffing

Het is gelukt, onze stemmen zijn gehoord. Dankzij de 40.000 helden die afgelopen zondag meeliepen met de Klimaatmars gaat de vervuiler nu betalen. De politiek gaat een CO2-heffing voor de industrie invoeren. Eindelijk een écht groene en eerlijke maatregel.

>> Lees hier meer over wat een CO2-heffing is.

Politiek ziet eindelijk het licht

Vandaag werd bekend dat we met het Klimaatakkoord niet genoeg CO2-uitstoot kunnen terugdringen. Hoe kunnen we de doelen wel halen? Juist, met een CO2-heffing voor grote vervuilers. Dit ziet de politiek eindelijk ook in. Daarnaast wordt de energierekening voor huishoudens lager, en die van bedrijven juist hoger. Een stuk eerlijker.

Rutte praat over een 'verstandige' CO2-heffing

Premier Rutte pleit voor een 'verstandige' CO2-heffing. De heffing komt bovenop de huidige prijs op de uitstoot van CO2, zoals is afgesproken met Europa (het zogenaamde ETS-systeem). Ook zegt Rutte dat de opslag van CO2 onder de grond (CCS) beperkt zal worden. Mooie woorden van Rutte, nu nog daden. Wij gaan hem uiteraard aan zijn woord houden en zijn volop bereid om hem daarbij te helpen.

PBL en CPB zijn het met ons eens

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) bevestigden vandaag in hun doorrekening een van onze grootste zorgen: het boetesysteem voor vervuilende industrie is niet goed te controleren. Het zal dus niet goed werken. Daardoor wordt de CO2-uitstoot niet teruggedrongen en blijven huishoudens en het midden- en kleinbedrijf (mkb) opdraaien voor de kosten. Daarom is een CO2-heffing zo belangrijk.

Help ons een nieuwe Klimaatzaak winnen

Een beter milieu begint bij de grote vervuilers van Nederland. Daarom vroegen wij 30 grote bedrijven om hun klimaatplannen. Sommige bedrijven doen hun best. Maar de rest blijft doorgaan met vervuilen. We bereiden ons voor op een nieuwe Klimaatzaak tegen een grote vervuiler. Help je mee?

Loading...