Absurd: Nederland steunt export van vervuilende bedrijven met ons belastinggeld

Onbegrijpelijk. Via zogenaamde exportkredietverzekeringen van Atradius DSB gaan miljarden euro's van ons belastinggeld naar projecten voor olie en gas. Met klimaat- en milieuschade, mensenrechtenschendingen en conflicten tot gevolg. Help je mee dit te stoppen?

In Nederland is het bedrijf Atradius DSB de enige aanbieder van exportkredietverzekeringen. Atradius doet dat zónder strenge voorwaarden op het gebied van duurzaamheid en rechtvaardigheid. We maken kwetsbare landen afhankelijk van olie en gas terwijl we juist wereldwijd moeten investeren in duurzame energie.

De overheid geeft via Atradius minimaal 1,2 miljard euro per jaar uit aan exportkredietsteun voor fossiele projecten. Deze en andere schokkende cijfers staan in het onderzoek dat we samen met Oil Change International maakten. Bekijk de factsheet.

Wat doet Atradius precies?

Atradius dekt met ons belastinggeld risico’s af van bedrijven via zogenaamde exportkredietverzekeringen. Denk aan het faillissement van een opdrachtgever of het annuleren van een project. Vooral voor projecten met grote financiële risico’s - met name in het Zuiden - kunnen bedrijven zich vaak niet verzekeren bij commerciële kredietverzekeraars. De Nederlandse overheid biedt voor dat soort gevallen exportkredietverzekeringen via Atradius. Veruit het grootste deel daarvan gaat naar vervuilende projecten.

Steun alleen groen en eerlijk

Wij vragen Atradius:

  • om alle verzekerde projecten in overeenstemming te laten zijn met de 1,5 graden-doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs;
  •  om alle steun aan infrastructuur voor de ontginning, productie, transport en verwerking van fossiele brandstoffen (inclusief LNG) op  korte termijn af te bouwen;
  • internationaal leiderschap te tonen en samen te werken met andere  grote publieke financiële instellingen om een einde te maken aan financiering van fossiele brandstoffen;
  • transparant te zijn over de details van fossiele projecten die Atradius steunt;
  • mensenrechten en natuur te beschermen, ook bij vergroeningsprojecten.
Loading...