english

Aanpassing NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)

Vandaag heeft staatssecretaris Van Veldhoven het nieuwe NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) naar de Tweede Kamer gestuurd. De aanpassing van het NSL is een direct gevolg van de rechtszaak (kort geding) die Milieudefensie aanspande tegen de Staat. De rechter besloot dat de Staat zo snel mogelijk aan de Europese wet moet voldoen en voor een beter plan voor luchtkwaliteit (NSL) moet zorgen.

Stap naar gezonde lucht, maar nog niet voldoende

In het aangepaste plan voor luchtkwaliteit (NSL) zijn zienswijzen (reacties) meegenomen. Zowel Milieudefensie als Luchtwachters door het hele land hebben zienswijzen ingediend. Ook het rapport van TNO over de effecten van het plan is meegenomen. 

In de zienswijzen werden veel duurzame maatregelen voorgesteld. Die zijn in een aantal gevallen overgenomen. Het plan, waar ruim 10 miljoen euro voor beschikbaar is gesteld, is dan ook een stap richting gezondere lucht, maar lang niet goed genoeg om aan het vonnis van de rechter te voldoen. Met dit plan zal de luchtkwaliteit niet écht verbeteren. Daarvoor is een beter plan nodig.

Gemiste kans

In dit plan zet de staatssecretaris vooral in op gemeentelijke maatregelen (zoals elektrische taxi's in Amsterdam, een milieuzone in Arnhem, en een 30 km zone in Den Bosch), terwijl het juist van belang is om op landelijk niveau maatregelen te nemen. Denk aan verlaging van maximumsnelheden, geen extra asfalt, meer infrastructuur voor fietsers etc.. Dat doet ze niet of onvoldoende. Een gemiste kans.

Nu gaat het plan naar de Eerste en Tweede Kamer. Zodra die erover gesproken hebben, wordt het definitieve plan gemaakt. Waarschijnlijk gebeurt dit eind september, een jaar na de uitspraak van de rechter.

Lees verder:

Het klimaatmanifest - Voor en door jongeren

De klimaatcrisis stormt op ons af. Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. Het klimaatbeleid bepaalt of jongeren straks nog een toekomst hebben. Daarom zijn Jongeren Milieu Actief en 6 politieke jongerenorganisaties samen in actie gekomen. Samen met Jan Terlouw stelden zij een klimaatmanifest op. Hierin roepen de jongerenorganisaties de grote politieke partijen op om tijdens de formatie te kiezen voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Help jij mee?

Loading...