5.300 brieven tegen ontbossing voor minister Kamp

De afgelopen maand zijn 5.333 mensen in de pen geklommen om hun zorgen te uiten over grootschalige ontbossing. De brievenschrijvers uitten hun zorgen over het bijmengen van voedsel in biobrandstof. Dit gaat ten koste van het regenwoud. De Earth Alarm-brieven zijn op 15 juni bezorgd in politiek Den Haag.

Oproep briefschrijvers: stop ontbossing 

Tijdens een actie op het Plein in Den Haag werden de brieven gepresenteerd door een aantal brievenschrijvers. Zij overhandigden elk een persoonlijke brief aan de Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Stientje van Veldhoven (D66), Jessica van Eijs (D66), Sandra Beckerman (SP), Suzanne Kröger (GroenLinks), Cem Laçin (SP), Lammert van Raan (Partij voor de Dieren). De Kamerleden spraken hun steun uit voor de actie en onthulden daarna een spandoek, hiermee lieten ze zien dat ook zij zich persoonlijk willen inzetten om de wetgeving over biobrandstoffen aan te passen Daarna hebben de campagnevoerders van Milieudefensie samen met de brievenschrijvers de postzakken bezorgd bij het ministerie van Economische Zaken.

Actie Stop Ontbossing - Earth Alarm 153
Bekijk het fotoverslag door over de foto te muizen en op de knoppen naar links en rechts te klikken.

Wij willen geen palmolie in onze tank 

De brievenschrijvers maken zich grote zorgen over de enorme impact van palmolieproductie op de bossen: oerwouden worden gekapt voor palmolieplantages. De mensen en de dieren die in de bossen leven, zijn hiervan de dupe. De lokale bevolking wordt vaak illegaal van hun land verdreven. En diersoorten als de orang-oetan worden met uitsterven bedreigd. In Europa gebruiken we bijna de helft van alle palmolie als biobrandstof. En dat terwijl één liter palmoliediesel niet minder CO2 uitstoot, maar juist drie keer zo veel! De 5333 brievenschrijvers waren duidelijk in hun eis: Wij willen geen voedsel in onze tank, en al helemaal geen palmolie.

Help het regenwoud beschermen

Palmolie is een supergewas: grote opbrengsten en lage kosten. Maar zijn die kosten wel zo laag? Want door de komst van de plantages worden mensen van hun land verdreven en dreigen dieren als de orang-oetan uit te sterven. Daarnaast wordt het regenwoud in rap tempo gekapt. Maar er is goed nieuws: jij kunt helpen het regenwoud beschermen. Doe je mee?
> Lees meer over hoe jij het regenwoud kan helpen beschermen.  

Help ons een nieuwe Klimaatzaak winnen

Een beter milieu begint bij de grote vervuilers van Nederland. Daarom vroegen wij 30 grote bedrijven om hun klimaatplannen. Sommige bedrijven doen hun best. Maar de rest blijft doorgaan met vervuilen. We bereiden ons voor op een nieuwe Klimaatzaak tegen een grote vervuiler. Help je mee?

Loading...