Revolutionair: er komt meer geld voor klimaatvriendelijk vervoer

De aangepaste Wet Mobiliteitsfonds is goed nieuws voor de bereikbaarheid én voor het klimaat. De beschikbare 7 miljard euro wordt voortaan beter verdeeld. Concreet betekent dat: meer geld voor duurzaam en klimaatvriendelijk vervoer en minder voor asfalt. Vijf vragen - en antwoorden - over dit politieke succes.

Het amendement (wetswijziging) dat hiervoor nodig was, werd voorgesteld door Stieneke van der Graaf van Christenunie samen met SGP en GroenLinks. Milieudefensie is blij met de wetswijziging.

1. Waarom is deze wetswijziging zo belangrijk?

Stieneke van der Graaf, Tweede Kamerlid voor Christenunie: "Dit is één een van de grootste fondsen in Nederland. Het gaat om 7 miljard euro. Het exacte doel en de beschrijving van de wet zijn belangrijk, omdat dat de verdeling van het geld bepaalt. Door de doelstelling te wijzigen, kunnen we miljarden euro's op een andere manier uitgeven. Niet vooral aan asfalt, maar ook aan andere manieren om in Nederland van A naar B te komen."

2. Wat is er precies veranderd?

Bram van Liere, campaigner Klimaatrechtvaardigheid en Verkeer bij Milieudefensie: "Door de wijziging is het doel van de wet veranderd. Die had eerst als doelstelling de aanleg van infrastructuur. Dat is nu het faciliteren van de bereikbaarheid van heel Nederland door veilige, innovatieve en duurzame mobiliteit. Een belangrijk verschil. En behoorlijk revolutionair! Want een wet wijzigen is al lastig, maar de doelstelling van een wet wijzigen, dat is nog lastiger."

3. Waarom is de nieuwe wet beter?

Bram van Liere: "Die 7 miljard euro ging grotendeels naar de aanleg en onderhoud van de bestaande (water)wegen. Maar niet iedereen in Nederland maakt gebruik van die infrastructuur. Het zijn vooral mensen met hoge inkomens die een auto hebben, deze vaker gebruiken en ook meer kilometers maken."

Stieneke van der Graaf: "Ik woon zelf in Groningen. Ik weet hoe belangrijk het is om goede verbindingen te hebben met de rest van het land, maar ook tussen de regio’s onderling. Door de aanpassing komt de focus meer op bereikbaarheid te liggen. Dat is immers het uiteindelijke doel. Dan gaat het niet alleen om de reis en de verplaatsing, maar vooral om de bestemming. Heel Nederland moet goed bereikbaar zijn. En daarbij moeten we meer kijken naar innovatieve manieren om je te verplaatsen."

De wetswijziging is dus goed nieuws voor kleine dorpen waar geen treinstation in de buurt is. Of voor mensen die in de stad wonen, maar (willen) werken op een snelweglocatie. Zij kunnen vaak moeilijk op hun werk komen, omdat er geen bussen rijden. Zeker als ze in ploegendienst werken, moeten zij voor de auto kiezen óf een andere baan zoeken.

Het gebrek aan bereikbaarheid heeft voor deze mensen grote invloed op hun dagelijkse leven. Dat noemen we vervoersarmoede: het niet kunnen komen waar je wilt komen.

4. Wat betekent dat concreet?

Bram van Liere: "Dat betekent dat er meer geld gaat naar duurzame manieren van vervoer, zoals deelauto's, veilige fietspaden en extra stallingsruimte. Vooral de combinatie van (elektrische) fiets én ov blijkt voor 3 tot 4 keer betere bereikbaarheid te zorgen dan asfalt."

Die cijfers komen uit onderzoek van CE Delft, in opdracht van Milieudefensie, dat ten grondslag lag aan de wetswijziging die Stieneke van der Graaf indiende. Een groots onderzoek, waarin ook allerlei randvoorwaarden zijn meegenomen:

  • Het gevoel van veiligheid (bijvoorbeeld op de stations)
  • Of je een auto hebt
  • Hoeveel geld je hebt
  • Welke persoonlijke voorkeur je hebt voor een vervoersmiddel

De resultaten zijn opzienbarend:

  •  3 tot 4 keer betere bereikbaarheid voor iedereen
  • Afname uitstoot van broeikasgassen tot 10%
  • Afname stikstofdioxide en fijnstof tot 8%
  • Als meer mensen met ov en fiets reizen, komt er ruimte vrij voor automobilisten die geen alternatief hebben

Hier lees je meer over de onderzoeken.

5. Hoe draagt deze wet bij aan rechtvaardigheid?

Stieneke van der Graaf: "In onze wetgeving bepalen wij wie sterk staat, en wie zwak. Het is de basis van ons rechtssysteem en van ons gevoel van rechtvaardigheid. Dankzij deze wetswijziging kunnen we belastinggeld eerlijker en efficiënter uitgeven. En zorgen we ervoor dat het geld terecht komt bij de mensen die last hebben van slecht bereikbare locaties. Investeringen moeten nu veilig, innovatief en duurzaam zijn."

Bram van Liere: "In de 1,5 meter samenleving hebben we meer ruimte nodig om te lopen en te fietsen. We werken vaker thuis - en zullen dat ook blijven doen in de toekomst. Onze behoefte gaat dus veranderen. Daarom is investeren in duurzaam verkeer het beste dat we kunnen doen. Tot nu toe was milieu altijd een randvoorwaarde, maar met deze wet is duurzaamheid een doel geworden."

Loading...