Economie

Nederland is een echt handelsland. Geen wonder dat Nederlandse bedrijven als Shell en Unilever tot de allergrootste ter wereld behoren. Veel mensen verdienen dankzij de handel een goed gesmeerde boterham. Maar vaak pakt handel minder goed uit voor het milieu en mensen in kwetsbare landen.

Bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen

Grote bedrijven als Shell en Unilever zijn de boegbeelden van onze economie. Deze bedrijven komen wel uit Nederland, maar ze zitten over de hele wereld. Daardoor zien we niet altijd hoe ze zich in andere landen gedragen. Of ze zich bijvoorbeeld in andere landen net zo goed aan de milieuregels houden als in Nederland. En we zien ook niet altijd hoe groot hun bijdrage is aan klimaatverandering.

Steeds meer mensen doen hun best om het klimaat te redden. Je kiest voor dubbel glas, neemt vaker de fiets of eet minder vlees. Alle kleine beetjes helpen. Maar we kunnen het klimaat niet redden als grote bedrijven als Shell hun verantwoordelijkheid niet nemen en gewoon doorgaan met vervuilen. We hebben iedereen nodig: burgers, bedrijven en de overheid. Wij noemen dat: eerlijk omschakelen.

Omdat Shell de kantjes eraf loopt is Milieudefensie op 4 april 2018 een rechtszaak gestart tegen Shell. Met deze rechtszaak willen we bereiken dat Shell zijn manier van werken aanpast en klimaatschade voorkomt. Lees meer over de klimaatzaak tegen Shell.

Ook de handel kan duurzaam en eerlijk

Ook de overheid moet verantwoordelijkheid nemen om onze economie duurzaam en eerlijk te maken. Dat kan bijvoorbeeld door andere handelsverdragen te sluiten dan we nu doen.

Om de handel soepel te laten verlopen, sluiten Nederland en de EU handelsverdragen met andere landen. In die verdragen spreken landen met elkaar af aan welke spelregels de handel moet voldoen. Dat klinkt mooier dan het is, want handel gaat nu vooral over winst. Daarom zijn handelsverdragen vaak slecht voor het milieu en de natuur, voor werknemers, voor boeren en voor dieren. Wij vinden dat nergens voor nodig. Milieudefensie werkt aan duurzame en eerlijke handel waar we allemaal de vruchten van plukken.

Handelsverdragen lijken misschien ver van je bed. Maar het gaat over het eten op je bord, je arbeidscontract, of het bedrijf in jouw stad. Als landen over een nieuw handelsverdrag onderhandelen, is dat dus een kans om de handel eerlijker en duurzamer te maken. Canada en de EU onderhandelen op dit moment bijvoorbeeld over CETA. In dit handelsverdrag zijn geen harde afspraken gemaakt over de bescherming van dieren, werknemers, klimaat en milieu. Wij vinden dat niet meer van deze tijd.

Een nieuwe economie

Deze tijd vraagt om een duurzame en eerlijke economie. Een economie die stimuleert dat bedrijven hun goederen duurzaam en eerlijk produceren. Economie gaat niet alleen om geld. Het gaat ook en vooral om het voorkomen van schade aan natuur en milieu, om het voorkomen van klimaatverandering en het delen van de winst. Samen krijgen we het voor elkaar.

Meer over Milieudefensie

Loading...