Lokaal

Milieudefensie Leeuwarden

14 februari 2011

  • Plaats: Leeuwarden
  • Contactpersoon: Sietske Inberg
  • Contact: 058-2670500 (voorkeur) of 06-17682110
  • Email: sietskeinberg@gmail.com
  • Aantal actieve leden: 3 plus 20 volgers

Waar houden we ons mee bezig?

In 2016 is met een verbreding van de afdeling begonnen, naast uitbreiding van bestuur is er nu een groeiende groep volgers die geïnformeerd wil worden en deels oproepbaar is bij acties. Er worden weer ledenvergaderingen belegd en Nieuwsbrieven gemaakt.

Hot items:

De komst van de JSF naar militaire vliegbasis Leeuwarden.

De vliegbasis heeft een verouderde vergunning en de kerosine-uitstoot wordt niet meegenomen in tellingen en onderzoeken.

Kunststofkorrels in sportvelden.

Gemeente Leeuwarden loopt niet voorop in voorlichting en maatregelen.

Weidevogelcompensatie, hoge nood aan extra gronden plus hoger waterpeil.

Provincie ontvangt van Rijk miljoenen maar voert door ieder beleden beleid niet correct uit. Hier is het ook vechten tegen bureaucratie, het Waterschap vaart een eigen koers. De waterpeilen in de hele provincie Fryslân zijn een (soms zelfs onbekende) lappendeken. Kijk hier voor onze brief.

Meer informatie over alle onderwerpen in onze Nieuwsbrieven.