english

Zonder Shell kunnen we klimaatverandering niet stoppen

Steeds meer mensen doen hun best om groener te leven. Je kiest voor dubbel glas, laat de auto vaker staan, je eet minder vlees. Alle kleine beetjes helpen. Maar we kunnen een klimaatramp niet voorkomen als grote bedrijven als Shell ongestraft door kunnen blijven gaan met grootschalige klimaatvervuiling.

Shell blijft investeren in olie en gas

In 2015 ondertekenden 196 landen het klimaatakkoord van Parijs. Daarmee spraken ze af dat ze er alles aan zouden doen om de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2 graden. Het overgrote deel van olie-, gas- en kolenreserves moet daarvoor in de grond blijven zitten. Shell zegt dat het dit klimaatakkoord omarmt. In de praktijk blijft het bedrijf zich richten op olie en gas. Shell is dan ook goed voor een 9e plek in de lijst met meest klimaatvervuilende bedrijven.

Percentage fossiele brandstofbedrijven dat volgens klimaat akkoord in de grond moet blijven

Shell brengt mensenlevens in gevaar met zijn investeringen

Van de 25 tot 30 miljard die Shell de komende jaren per jaar zal investeren, wil het maar 1 tot 2 miljard besteden aan meer duurzaamheid. Volgens Carbon Tracker zouden 30-40% van Shells huidige investeringen zelfs niet winstgevend zijn als we de doelen van het Parijs-akkoord halen. Door op fossiele brandstoffen te blijven inzetten, verspeelt Shell de kansen om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Shell brengt hierdoor de levens van mensen wereldwijd in gevaar. Van onze kinderen en de generaties die daarna komen.

Shell zorgt voor vraag naar olie en gas

De baas van Shell, Ben van Beurden, zegt dat het een kwestie van vraag en aanbod is: Shell moet wel olie en gas blijven pompen, omdat er nu eenmaal vraag naar is. Shell wil daarmee niet toegeven dat het zelf een rol speelt in het creëren van die vraag. Simpel gezegd: als er chocola in je kast ligt, dan eet je dat op. Ligt dat er niet, dan eet je iets anders. Zolang Shell en andere bedrijven olie en gas blijven verkopen, voelen we de noodzaak niet om naar alternatieven te zoeken.

Klimaatzaken wereldwijd

Dit is niet de eerste keer dat Shell wordt aangeklaagd vanwege klimaatverandering. In de Verenigde Staten is Shell, samen met andere olie- en gasmaatschappijen, al meerdere malen aangeklaagd vanwege de klimaatschade die het bedrijf heeft veroorzaakt, door gemeenten en steden als New York, San Francisco en Oakland. De steden willen een schadevergoeding voor de kosten die ze moeten maken door het veranderende klimaat door instortende kustlijnen en overstromingen. In de Filipijnen is de Mensenrechten-commissie een onderzoek gestart naar mensenrechtenschendingen door Shell en 46 andere fossiele-brandstoffenbedrijven. In Duitsland is RWE aangeklaagd door een Peruaanse boer vanwege de bijdrage van dit energiebedrijf aan klimaatverandering.

Klimaatzaak Urgenda

In Nederland won Urgenda in 2015 een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat. De rechter oordeelde dat de Staat te weinig deed tegen klimaatverandering. Een historische overwinning, die groepen wereldwijd inspireerde om vergelijkbare klimaatzaken te starten. Zo zijn er inmiddels vergelijkbare rechtszaken in België, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zwitserland en de Verenigde Staten. De Nederlandse Staat ging in hoger beroep tegen de uitspraak in de Urgenda-zaak. Dit loopt nog.

Milieudefensie eist een koerswijziging van Shell

In de klimaatzaak van Milieudefensie draait het, net als in de Urgenda-zaak, om preventieve actie, om ervoor te zorgen dat verdere klimaatschade wordt voorkomen. Daarmee verschilt deze zaak met de zaken in de Verenigde Staten: wij eisen geen schadevergoeding, maar een koerswijziging.

De rol van Shell in de toekomst

Er zijn verschillende manieren waarop bedrijven kunnen inspelen op de energietransitie. Ze kunnen zich veranderen in een energiebedrijf, in plaats van een olie- en gasmaatschappij. Ze kunnen ervoor kiezen om minder naar olie en gas te gaan boren en de aandeelhouders meer dividend uit te betalen om in duurzame bedrijven te investeren. Hoe dan ook kan Shell niet langer een langetermijnstrategie hebben die grotendeels is gebaseerd op olie- en gaswinning. Als het dat wel doet, overleeft het bedrijf de energietransitie niet: denk aan Kodak of Blackberry, die veranderingen op de markt ook niet overleefden. Hoe Shell zich aanpast, is aan Shell zelf om te bepalen.

Loading...