english

Hoogte- en dieptepunten uit de groene carrière van Shell

Shell weet al zeker sinds 1986 van de ernstige gevolgen van klimaatverandering en de grote rol die het zelf speelt in het veroorzaken van dit probleem. Wat heeft Shell sindsdien gedaan om catastrofale klimaatverandering te voorkomen? Te weinig, zo blijkt.

Tijdlijn Shell

1986: Shell weet van klimaatverandering

Al in 1986 schrijven Shell’s wetenschappers een intern rapport over klimaatverandering. Dit rapport was niet bedoeld voor de buitenwereld. Online journalistiek platform De Correspondent kreeg het in handen. In het rapport zijn Shell-wetenschappers het er grotendeels over eens dat de toename van broeikasgassen zorgt voor opwarming van de aarde. In het rapport staan modellen die erop wijzen dat de zeespiegel stijgt en dat oceaanstromingen, neerslagpatronen, regionale temperaturen en het weer veranderen. Maar het blijft niet alleen bij cijfers. De Shell-wetenschappers zoeken ook uit wat hiervan de gevolgen zijn voor de aarde. Ze concludeerden dat de opwarming van de aarde grote gevolgen heeft voor de leefomgeving van de mens en voor de voedselvoorraden. Shell waarschuwt zelfs dat grote delen van de aarde onbewoonbaar zullen worden.

1989: Shell start met twijfel zaaien over klimaatverandering

Ondanks de oproep tot actie, besluit Shell om zelf geen actie te ondernemen. Shell doet zelfs het tegenovergestelde. Samen met andere olie- en gasbedrijven leert onze oliegigant de kneepjes van het misleiden en twijfel zaaien van de tabaksindustrie. Shell wordt samen met andere olie- en gasbedrijven lid van de Global Climate Coalition, die zich officieel ten doel stelt om twijfel te zaaien over de klimaatwetenschap en tegelijkertijd te waarschuwen dat maatregelen – als die er dan toch komen – ontzettend veel geld gaan kosten.

1991: Shell brengt klimaatfilm uit

Ondanks de tactiek van de Global Climate Coalition om twijfel te zaaien, brengt Shell in 1991 een film uit over klimaatverandering die een behoorlijk volledig verhaal vertelt. In deze film, getiteld 'Climate of Concern', waarschuwt Shell dat het leven op aarde zich wellicht niet tijdig kan aanpassen en ernstig ontwricht dreigt te raken door klimaatverandering. Shell voorspelt in de film een "langzame stijging van de zeespiegel van ongeveer een meter in de komende eeuw". Een voorspelling waarvan we nu weten dat die behoorlijk precies is. Shell eindigt de film met de oproep: “Nu actie ondernemen is de enige veilige verzekering die we hebben.” Toch kwam het bedrijf zelf niet in actie. 'Climate of Concern' werd destijds vertoond op scholen en aan universiteiten, maar ligt sindsdien te verstoffen in een hoekje. Hij is weer opgediept door journalisten van De Correspondent.

1997: Shell richt bedrijfstak voor duurzame energie op

In 1997 lijkt het roer een beetje om te gaan bij Shell. Het bedrijf investeert in zonne- en windenergie. Niet vanwege ‘groene pr’, maar omdat Shell er op lange termijn grote commerciële mogelijkheden in ziet. Jeroen van der Veer, topman bij Shell, zei destijds: "Natuurlijk realiseren we ons dat onze activiteiten in zonne- en windenergie invloed heeft op de beleving van ons beeldmerk. Maar uiteindelijk moeten alle activiteiten bijdragen aan de ‘bottom-line’. Laten we er niet omheen draaien, we zijn een gewoon commercieel bedrijf."

1990-1998: Shell betaalt klimaatscepticus om twijfel te zaaien

Shell betaalde de klimaatscepticus en voormalig Shell medewerker Frits Böttcher bijna 3 ton voor zijn 'Co2-project'. Het doel van dit project was twijfel zaaien over klimaatverandering en de rol van Co2 in de opwarming van de aarde. Böttcher was daarin erg succesvol en had een plekje aan tafel bij hoge ambtenaren en ministers. Hij wordt nog steeds gezien als de peetvader van de Nederlandse klimaatontkenners.

2009: Shell stopt met investeren in zonne- en windenergie

Dat de overstap naar duurzame energie een puur commerciële stap was, blijkt in 2009. Shell stapt uit zonne- en windenergie. Omdat de technologieën niet concurrerend zijn, zelfs niet met subsidies. Tussen 2004 en 2009 investeerde Shell 1,3 miljard euro in duurzame technologieën. Dat is 1,5% van de totale investeringen tussen 2004 en 2009 van in totaal bijna 112 miljard dollar.

2015: 195 landen tekenen klimaatakkoord

In het klimaatakkoord wordt het streven vastgelegd om de opwarming te beperken tot ruim onder de 2 graden en liever nog tot 1,5 graden. Om dit doel te behalen moet er snel een einde komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen. In Nieuwsuur vraagt een journalist aan de topman van Shell, Ben van Beurden, wat het klimaatakkoord betekent voor de strategie van Shell. Het antwoord van Ben van Beurden: “Zolang er vraag is, pomp ik alles op wat ik op kan pompen.”

Screenshot NPO uitzending

2015: Shell besteedt 64,2 miljard aan overname BG; meer olie en gas

Ondanks het klimaatakkoord van Parijs - waar is afgesproken dat zoveel mogelijk fossiele brandstoffen in de grond moeten blijven - neemt Shell British Gas over voor 64,2 miljard euro. Shell richt zich daarbij vooral op het gas van het Britse bedrijf. Volgens Ben van Beurden past dit in de langetermijnstrategie van Shell en zal de vraag naar gas alleen nog maar toenemen. Hij gaat hiermee volledig voorbij aan het feit dat ook gas het klimaat vervuilt en geen oplossing biedt voor het klimaatprobleem.

2016: Shell richt opnieuw duurzame tak op

In 2016 wordt New Energies opgericht. Een duurzame tak die jaarlijks 200 miljoen, en vanaf 2018 1 tot 2 miljard uit mag geven aan duurzame initiatieven. Dat is slechts 1 tot ongeveer 5% van de totale investeringen van Shell. 95% van de investeringen gaan dus naar het probleem en maar 5% naar de oplossing.

2017: Shell in top 25 van bedrijven met meest negatieve invloed op klimaatbeleid

Van de 25 grootste bedrijven hebben Exxon, Shell, IBM, Total en Pfizer de meest negatieve impact op het klimaatbeleid via hun brancheorganisaties. Hun lobbypraktijken staan haaks op het klimaatbeleid. Dit schrijft Influence Map in een rapport. Via hun lidmaatschap van verschillende lobbygroepen verzetten de bedrijven zich niet alleen tegen ambitieus klimaatbeleid, maar ze werken dit beleid ook effectief tegen. Shell is lid van de National Association of Manufacturers (NAM) in de Verenigde Staten en van de European Chemical Industry Council (CEFIC), die allebei het klimaatbeleid tegenwerken.

Infographics-Investeringen.jpg

2020

In April 2020, midden in de corona pandemie weet Shell de kranten te halen met hun nieuwe klimaatambitie. Shell laat weten dat het de ambitie heeft om de koolstofintensiteit van zijn producten met 65% te verkleinen in 2050 en de uitstoot van de productieprocessen naar netto 0 te brengen in 2050. Dit klinkt positief, maar er zit een addertje onder het gras. Ten eerste is het een ambitie en geen doel. Het is dus maar de vraag of het bedrijf ook echt deze ambitie gaat waarmaken. Het tweede probleem is de koolstofintensiteit. Dit is een relatieve afname, als Shell meer investeert in hernieuwbaar dan is er in procenten minder Co2 uitstoot op de totale energie die wordt geleverd. Dat betekent dat Shell al zijn ambitie kan halen door nog steeds even veel olie en gas te produceren. Als laatste zegt Shell de Co2 van zijn productie te willen reduceren naar netto 0. Maar van alle Co2 uitstoot waar Shell verantwoordelijk voor is, komt maar 15% van de productie. Aan de overige 85% uitstoot doet Shell dan dus niets.. Shell heeft nog geen concrete en realistische plannen aangekondigd om hun ambitie te halen, dus voor nu blijft het bij mooie woorden maar weinig actie.

Wil je meer weten?

Loading...