english

De tentakels van Shell reiken tot ver in onze maatschappij

De tentakels van Shell eindigen niet bij de benzinepomp bij jou om de hoek, maar spreiden zich ver uit binnen onze maatschappij. Het bedrijf is overal. Shell bemoeit zich met ons onderwijs of met het klimaatbeleid. Shell zit regelmatig in Den Haag, Brussel en ook buiten Europa bij de beleidsmakers aan tafel om zich er van te verzekeren dat deze handelen in het belang van Shell. En dit is zeker niet altijd in het belang van de rest van de bewoners van deze aarde. Wij willen een einde maken aan de macht en de vervuiling van Shell. Daarom zijn we een klimaatzaak gestart.

4 -versie3- de tentakels van shell.jpg

1. Shell wilde afschaffing dividendbelasting

Geen partij had de afschaffing van de dividendbelasting in haar verkiezingsprogramma staan. Toch stond die maatregel opeens in het regeerakkoord, mede dankzij Shell. Dit is vooral voordelig voor buitenlandse bedrijven en kost de Nederlandse staat 1,4 miljard per jaar. Shell schreef in aanloop van de verkiezingen een brief aan alle partijen: Schaf de dividendbelasting af. "De dividendbelasting werkt marktverstorend en dat is nadelig voor de concurrentiepositie van Nederland als vestigingsland", beweerden ze daarin. Voor deze bewering is overigens geen enkel bewijs.

2. Shell bemoeit zich met lesprogramma universiteiten

Shell en een aantal andere olie- en gasmaatschappijen hebben nauwe banden met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hiermee komt de wetenschappelijke integriteit in het geding. Dat is de conclusie van het onderzoeksrapport A Pipeline of Ideas. Binnen de universiteit betaalde Shell mee aan een onderzoek dat de 'license to operate' van de Nederlandse gassector moest vergroten. Ook betaalde Shell mee aan een onderzoek dat de overheid adviseerde om de belastingdruk voor multinationals te verlagen.

3. Shell liftte mee op uitstekende imago Van Gogh Museum en andere culturele instellingen

Het Van Gogh Museum is een van de populairste musea van Nederland. Het museum trekt ruim 2 miljoen bezoekers per jaar. Al deze bezoekers zien niet alleen de werken van Van Gogh, maar zagen ook de naam van Shell, die deze schitterende kunst mede toegankelijk heeft gemaakt. Shell deed hiermee net alsof het een positieve bijdrage aan de maatschappij levert. In werkelijkheid is Shell de grootste vervuiler in Nederland en zijn olie en gas oorzaak nummer 1 van klimaatverandering. Kunstenaars voerden in 2017 daarom meerdere malen actie in en om het Van Gogh en werden daar zelfs voor opgepakt. Uiteindelijk leidde dit tot een groot succes. In de zomer van 2018 maakt het Van Gogh Museum bekend dat zij niet langer samen werken met Shell.  

actie_bij_vanGoghmuseum_tegen_Shell.jpeg 

4. Shell paait Groningers

Shell is voor 50% eigenaar van de NAM. Op de site van zowel Shell als de NAM zeggen beide bedrijven dat ze “graag hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.” Zo steunen ze bijvoorbeeld het jubileum van de plaatselijke voetbalvereniging, of de aanschaf van bladmuziek voor een koor. Tegelijkertijd zorgen aardbevingen voor enorme schade en stress onder de Groningers. En voor die schade neemt Shell nauwelijks verantwoordelijkheid. Sterker nog: in januari 2018 werd bekend dat Shell de NAM op afstand heeft geplaatst waardoor Shell boekhoudkundig niet langer verantwoordelijk zou zijn voor de schade in Groningen. De NAM zou er nu alleen voor staan, maar die heeft nauwelijks geld in kas. Aan de ene kant doet Shell alsof het een lievelingsoom is, bij wie je altijd aan kunt kloppen voor een beetje geld. Maar als je echt in de problemen zit, dan geeft Shell niet thuis.

5. Shell lobbyt tegen klimaatbeleid

pete.jpgShell zegt te pas en te onpas dat het het klimaatakkoord omarmt, maar in de praktijk doet het bedrijf van alles om de klimaatdoelen tegen te werken. Volgens onderzoek besteedt Shell jaarlijks 22 miljoen aan de lobby tegen klimaatbeleid. Zo heeft Shell zich verzet tegen een voorstel van de EU-commissie om de uitstoot van transportbrandstoffen terug te brengen. Shell heeft zich verzet tegen efficiency-eisen voor raffinaderijen en ook tegen de beperking van de uitstoot van het affakkelen van gas.1 Tegelijkertijd heeft Shell samen met andere oliebedrijven zwaar gelobbyd om aardgas de brandstof voor de toekomst te laten worden.2 In Amerika betaalt Shell zelfs mee aan een onderwijsprogramma waarin door middel van het personage Petrol Pete aan kinderen wordt geleerd dat we niet zonder olie kunnen.Wij willen een einde maken aan de macht en de vervuiling van Shell. Daarom zijn we een klimaatzaak gestart. 

Wil je meer weten?

Loading...