Veelgestelde vragen over onze klimaatplan-campagne

Hier lees je meer over onze nieuwe campagne. Wat vragen we precies van de grote vervuilers en waarom eigenlijk? En om welke bedrijven gaat het?

 1. Wat vragen jullie precies van de grote vervuilers?
 2. Waarom vragen jullie om een klimaatplan?
 3. Aan welke grote bedrijven hebben jullie een brief gestuurd?
 4. Hoe is de lijst met grote vervuilers samengesteld?
 5. Hoe zorgen jullie ervoor dat de grote vervuilers meedoen?
 6. Wanneer moeten de klimaatplannen binnen zijn?
 7. Aan welke criteria moeten de klimaatplannen voldoen?
 8. Wat doen jullie als een bedrijf weigert of met een slecht plan komt?
 9. Komen jullie ook bij de bedrijven zelf in actie?
 10. Jagen jullie bedrijven zo niet weg uit Nederland?
 11. Gaat dit niet ten koste van werkgelegenheid en economie?
 12. Gaat de rechter niet op de stoel van de politiek zitten?
 13. Wat kan ik doen?

 

1. Wat vragen jullie precies van de grote vervuilers?

Met onze nieuwe campagne vragen we 29 grote vervuilers in Nederland naar hun klimaatplannen. We willen dat ze ons voor 15 april in een klimaatplan sturen. Dat plan moet duidelijk aantonen hoe ze hun bijdrage aan gevaarlijke klimaatverandering gaan stoppen. Daarvoor moeten ze hun CO2-uitstoot in 2030 met 45% hebben verminderd, ten opzichte van de uitstoot in 2019.

Het vonnis van de rechter in onze gewonnen rechtszaak tegen Shell is helder: alle grote bedrijven, niet alleen Shell, hebben een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het behalen van de klimaatdoelstellingen.

De komende tijd gaan we de druk op deze bedrijven flink opvoeren.

2. Waarom vragen jullie om een klimaatplan?

Grote bedrijven weten al sinds het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 dat ze moeten veranderen. Toch gaan ze gewoon door met het veroorzaken van gevaarlijk klimaatverandering. Hun uitstoot maakt de wereld letterlijk ziek en dat moet stoppen. Een gezond bedrijf denkt niet alleen aan winst, maar geeft een gezonde aarde door aan de volgende generaties. De grote bedrijven moeten snel vergroenen, want we hebben nog maar 8 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt.

3. Aan welke grote bedrijven hebben jullie een brief gestuurd?

Dit zijn de 29 grote vervuilers die een brief hebben gekregen:

 • ABN Amro
 • Stichting Pensioenfonds ABP
 • Aegon
 • Koninklijke AholdDelhaize
 • AkzoNobel
 • Atradius N.V.
 • Koninklijke BAM Groep
 • Boskalis Westminster
 • BP Europa - BP Nederland
 • Koninklijke DSM
 • Dow Benelux
 • ExxonMobil Benelux
 • Koninklijke FrieslandCampina
 • ING Groep
 • Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM)
 • LyondellBasell Industries
 • NN
 • Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn
 • Rabobank
 • Royal Schiphol Group
 • RWE Generation
 • Stellantis
 • Tata Steel Nederland
 • Unilever Nederland
 • Uniper Benelux
 • Vion Food Group
 • Vitol
 • Koninklijke Vopak
 • Yara Nederland

Dit zijn er 29, maar we richten ons eigenlijk op 30 grote vervuilers. Shell is 1 van die 30 grote bedrijven, maar er loopt natuurlijk nog een rechtszaak tegen Shell. In 2021 hebben we de rechtszaak gewonnen, maar Shell is in hoger beroep gegaan. Ondertussen moet Shell het vonnis wel uitvoeren. Daarom hebben zij nu geen brief gekregen. Maar we gaan hun klimaatplannen natuurlijk wel beoordelen (zie ook vraag 4).

>> Lees verder over de 29 grote vervuilers

4. Hoe is de lijst met grote vervuilers samengesteld?

Bij het samenstellen van de lijst met 29 grote vervuilers is gekeken naar:

 • de hoeveelheid CO2 die ze uitstoten;
 • naar verschillende sectoren (banken, industrie, landbouw);
 • of ze internationaal actief zijn.
 • Klimaatrechtvaardige oplossingen zijn voor Milieudefensie van groot belang, dus willen we dat mensenrechten en bijvoorbeeld ontbossing ook onderdeel zijn van de klimaatplannen.

5. Hoe zorgen jullie ervoor dat de grote vervuilers meedoen?

Donderdag 13 januari hebben de CEO’s van 29 grote vervuilers een brief gekregen waarin we ze dringend vragen om een klimaatplan. Een kopie van de brief is naar de Ondernemingsraden en Raden van Commissarissen gestuurd. De komende tijd gaan we op verschillende manieren de druk op de bedrijven opvoeren, zodat ze ook echt met een klimaatplan komen. Dit doen we o.a. met:

 • een publiekscampagne;
 • met onze Operatie Klimaatgroepen;
 • bondgenoten;
 • en een onafhankelijk onderzoek door het gerenommeerde internationale bureau New Climate Institute. Zij rekenen de klimaatplannen door, zodat we ze kunnen beoordelen en met elkaar kunnen vergelijken.

6. Wanneer moeten de klimaatplannen binnen zijn?

Op 13 januari ontvingen de grote vervuilers onze brief. In maart sturen we een herinnering en voeren we de druk op met onze lokale groepen. De klimaatplannen moeten uiterlijk op 15 april bij ons binnen zijn. In juni komen we naar buiten met ons vergelijkingsonderzoek (zie ook vraag 4).

7. Aan welke criteria moeten de klimaatplannen voldoen?

Bij onze brief aan de 29 grote vervuilers, stuurden we ook een bijlage met daarin de criteria waar de klimaatplannen aan moeten voldoen. De criteria zijn gebaseerd op het vonnis van de rechter in onze gewonnen Klimaatzaak tegen Shell. Dit zijn de criteria:

 • Het beleid moet inzicht geven in de totale emissies binnen de eigen waardeketen;
 • Op bedrijven rust minst genomen een zwaarwegende inspanningsverplichting om eind 2030 een emissiereductie van minimaal 45% te hebben gerealiseerd over de emissies binnen scope 1 t/m 3 waar zij controle en invloed op hebben;
 • Het moet gaan om concrete doelstellingen, met bijbehorende investeringen en plannen. Voorwaardelijke ambities zijn onvoldoende;
 • Ook voor 2050 moet er een onvoorwaardelijke doelstelling liggen om uit te komen op nul emissies;
 • Het beleid moet in lijn zijn met OESO-richtlijnen, in die zin dat het klimaatbeleid van de onderneming niet mag leiden tot andere mensenrechtenschendingen.

De meeste bedrijven vinden dat ze al goed bezig zijn en dat ze voldoen aan duurzame criteria. Maar vaak verwijzen ze naar initiatieven zoals het SBTI, het Science Based Targets-initiatief. Wij en andere milieuorganisaties zijn zeer kritisch over het SBTI. Zo kijkt dit initiatief vooral naar de eigen directe uitstoot, maar zegt het te weinig over de uitstoot van de producten die bedrijven produceren. Terwijl dat vaak de meeste uitstoot veroorzaakt.

8. Wat doen jullie als een bedrijf weigert of met een slecht plan komt?

Onze brief is vooral een uitnodiging aan de bedrijven om in actie te komen. De klimaatcrisis vraagt nú om actie. En grote bedrijven hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Zoveel is wel duidelijk na de door ons gewonnen Klimaatzaak tegen Shell. Wij vertrouwen erop dat alle grote vervuilers de Klimaatzaak hebben bestudeerd en inzien dat nietsdoen niet langer een optie is. Mocht dat toch gebeuren, dan zijn wij klaar om passende maatregelen te nemen.

Na 15 april laten we alle plannen onderzoeken door het internationaal gerenommeerde onderzoeksbureau NewClimate Institute (NCI). Als we op 15 april geen plan hebben ontvangen van een bedrijf, laten we de bedrijfsvoering toch onderzoeken. Het NCI heeft toegang tot veel databases. Het is in het belang van de 29 bedrijven zelf om hun plannen openbaar te maken en/of aan te scherpen. Zo weten we zeker dat het INC de juiste en meest recente data heeft om te onderzoeken.

9. Komen jullie ook bij de bedrijven zelf in actie?

We hebben de hulp van iedereen nodig om de grote vervuilers in beweging te krijgen. Daarom roepen we onze eigen Operatie Klimaat-groepen en lokale bondgenoten op om ook in actie te komen in hun eigen regio. De 30 grote vervuilers waar wij ons op richten zijn verspreid over het hele land. Van Zeeland tot de Zuidas, Limburg en Brabant.

10. Jagen jullie bedrijven zo niet weg uit Nederland?

Wij zijn er niet op uit om bedrijven weg te jagen. Wij willen dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. Je kan niet weglopen voor je morele plicht om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen. Nederlandse bedrijven vervuilen de hele wereld. Dat kan echt niet langer. Er is geen plek meer voor bedrijven die niet toekomstbestendig zijn. Niet alleen in Nederland, maar nergens meer op de wereld. Want ook in andere delen van de wereld wordt verduurzamen onvermijdelijk.

Er is veel kennis in Nederland. Laten we daar gebruik van maken voor een groene toekomst. Dan kunnen ook de werknemers trots zijn op het bedrijf waar ze werken.

11. Gaat dit niet ten koste van werkgelegenheid en de economie?

Grote bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid, denk aan een bedrijf als Ahold. Iedereen kent wel iemand die er ooit een bijbaantje heeft gehad of nog werkt om zijn of haar studie te bekostigen. Moeten zij zich zorgen maken om hun baan? Wij zijn er niet op uit om bedrijven weg te jagen. Wij willen dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. Dan bedoelen we dus de CEO's, aandeelhouders en raden van bestuur die jarenlang enorme winsten opstreken door gevaarlijke klimaatverandering te veroorzaken. Zij moeten ook zelf investeren om dit tegen te gaan. Een gezond bedrijf is een must voor onze wereld. Als werknemer wil je ook dat je bedrijf toekomstbestendig is.

Dat kan banen kosten, maar als je niets doet kost het veel meer banen. Uit tal van onderzoeken blijkt dat een groene economie meer werkgelegenheid oplevert dan de oude economie van olie, kolen en gas. De duurzame sector schreeuwt om werknemers.

12. Gaat de rechter niet op de stoel van de politiek zitten?

We voeren liever geen rechtszaken. We willen dat bedrijven uit zichzelf verantwoordelijkheid nemen, gevaarlijke klimaatverandering voorkomen en zich houden aan internationale afspraken over mensenrechten. Daaraan moet iedereen zich houden, jij, wij, de politiek en bedrijven. De rechter heeft grondwettelijke de taak om de afspraken over mensenrechten te beschermen. Daarmee gaat de rechter dus niet op de stoel zitten van de politiek, maar zorgt die er juist voor dat de door de politiek gemaakte regels en wetten goed worden nageleefd.

13. Wat kan ik doen?

We lieten de klimaatplannen van 29 grote vervuilers onderzoeken. De resultaten staan in de Klimaatcrisis-Index. Het is alarmerend: alle bedrijven op de lijst scoren een onvoldoende. Ze doen allemaal veel te weinig om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Kijk voor meer informatie over de Klimaatcrisis-Index en wat jij kan doen om te helpen.

Op ons Veranderaarsplatform vind je meer informatie en kan je vragen stellen aan veranderaars bij jou in de buurt. Zin om in actie te komen tegen deze grote vervuilers? Meld je aan voor een Operatie Klimaatgroep bij jou in de buurt.

Loading...