english
Klimaatplan

Gezonde bedrijven hebben een klimaatplan

Scroll

Het is de hoogste tijd dat de grote vervuilers met een klimaatplan komen. Dat ze laten zien hoe ze hun CO2-uitstoot zo snel mogelijk afbouwen. Want ze maken de wereld ziek. Alleen zo voorkomen we de ergste klimaatrampen nog. Samen zorgen we dat ze kiezen voor een gezonde bedrijfsvoering die wel houdbaar is. Dit is onze laatste kans. Doe je mee?

Na onze overwinning in de Klimaatzaak tegen Shell is duidelijk dat ook de andere grote vervuilers nu in actie moeten komen. Maar uit zichzelf doen ze dat niet. Daarom bezorgden wij op 13 januari een dringende brief bij 29 grote vervuilers. We vragen van ze om vóór 15 april met een eigen klimaatplan te komen. Want gezonde bedrijven hebben een klimaatplan. En jij kan meehelpen door deze brief te ondertekenen.

Om welke bedrijven gaat het? (klik voor de lijst)

ABN AMRO • ABP • Aegon • Ahold Delhaize • AkzoNobel • Atradius • BAM Groep • Boskalis Westminster • BP • Dow • DSM • ExxonMobil • FrieslandCampina • ING • KLM • LyondellBasell • NN Group • PfZW • Rabobank • RWE • Schiphol • Shell* • Stellantis • Tata Steel • Unilever • Uniper • Vion • Vitol • Vopak • Yara

* Shell heeft geen brief ontvangen vanwege de Klimaatzaak, maar Shell's klimaatplannen laten we wel onderzoeken.

Advertentie brief klimaatplan

Wat is een gezond bedrijf?
De meeste bedrijven noemen zichzelf gezond als ze winst maken. Maar hoe kan een bedrijf gezond zijn als ze de toekomst kapot maakt door te blijven vervuilen? Samen kunnen we de ergste klimaatrampen nog voorkomen, door grote vervuilers te dwingen gezond te werken. Voor jouw gezondheid. En die van je kinderen. Het is tijd. De gigantische uitstoot van CO2 moet nu stoppen.

Een brief voor alle grote vervuilers

De brief die 29 grote vervuilers ontvingen, is duidelijk: kom vóór 15 april met een klimaatplan. Lees onze brief en doe mee door hem te ondertekenen. Zo voeren we samen de druk op bij de grote vervuilers.

 

Klik hier om de brief te lezen

Geachte CEO,
Het klimaat vraagt om actie. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Voor de wereld, voor Nederland, en ook voor uw onderneming. Gezonde bedrijven hebben een klimaatplan. Daarom willen wij van u horen wat u gaat doen om gevaarlijke klimaatverandering te helpen voorkomen en de mensenrechten van onder meer Nederlandse burgers te beschermen.

Waarom nu, waarom u?
De opwarming van de aarde moet worden beperkt tot 1,5°C om een existentiële crisis te voorkomen. Dit volgt onder meer uit het VN Klimaatverdrag en het Klimaatakkoord van Parijs. Volgens de klimaatwetenschap is het noodzakelijk dat de wereldwijde CO2-uitstoot dit decennium nog drastisch wordt gereduceerd.

Gevaarlijke klimaatverandering vormt een bedreiging voor Nederlandse burgers. Daarom hebben grote vervuilers een verantwoordelijkheid om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Het vonnis in de rechtszaak tussen Milieudefensie en Royal Dutch Shell bevestigt deze verantwoordelijkheid en haar reikwijdte.

De rechtbank oordeelde dat Shell zijn activiteiten in lijn moet brengen met een reductiepad behorend bij het 1,5°C-doel van Parijs. Hoe? Door zijn controle en invloed te gebruiken om de wereldwijde uitstoot die wordt veroorzaakt door de Shell-groep de komende 9 jaar bijna te halveren. Dit geldt voor alle uitstoot, inclusief de uitstoot die samenhangt met het gebruik van de door Shell verkochte producten.

Minimaal hetzelfde geldt volgens Milieudefensie voor alle ondernemingen die een aanzienlijke bijdrage leveren aan het klimaatprobleem en kunnen bijdragen aan de oplossing daarvan. Daar hoort uw onderneming ook bij.

Wat wij van u vragen
Kortom, de klimaatcrisis dwingt ook uw bedrijf tot actie. Hoe gaat uw onderneming hier concreet en verifieerbaar invulling aan geven? Wij verwachten uw antwoord hierop in de vorm van een klimaatplan. Door uitvoering van dit plan, zal de CO2-uitstoot van uw bedrijf (of van de groep waarvan uw bedrijf deel uitmaakt) in 2030 met minimaal 45% zijn verminderd (in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en het Glasgow Climate Pact). We verwachten dat uw plan klimaatrechtvaardig is. De deadline voor dit klimaatplan is 15 april 2022.

Uw plan laten wij door het gerenommeerde internationale onderzoeksbureau New Climate Institute doorrekenen en beoordelen. Dit doen we met de klimaatplannen van in totaal 30 ondernemingen. In juni 2022 publiceren we de resultaten en een rangschikking.

Bent u een koploper of achterblijver?
Deze brief is naast een aankondiging vooral een uitnodiging. Want het is niet ons doel juridische geschillen met alle grote vervuilers van Nederland aan te gaan. Liever gaan wij in gesprek over uw klimaatplan. Ons doel is dat alle grote vervuilers hun bijdrage leveren. Koplopers zullen wij erkennen en indien nodig zelfs steunen, achterblijvers kunnen rekenen op onze niet aflatende druk.

Wij kijken uit naar uw spoedige reactie.

Met vriendelijke groet,
Donald Pols
Directeur Milieudefensie
Neele Boelens
Jongeren Milieu Actief

Ja, ik onderteken deze brief!

Loading...