english

Eerlijke handel: winst voor mensen en milieu

Handelsverdragen lijken ver van je bed, maar is dat wel zo? Een handelsverdrag gaat over het eten op je bord, je arbeidscontract of een bedrijf bij jou in de buurt. Het is belangrijk dat onze gezondheid, klimaat en milieu en de belangen van werknemers goed geregeld zijn in zulke verdragen. Help je ons om dat voor elkaar te krijgen?

Maak de handel duurzaam en eerlijk

Milieudefensie is niet tegen handelsverdragen. We willen de handel duurzaam en eerlijk maken. Twee bekende handelsverdragen zijn TTIP en CETA.

Deze verdragen pakken slecht uit voor mensen en het milieu, omdat de belangen van grote bedrijven voorgaan. Daarom verzetten wij ons tegen deze twee handelsverdragen.

Het eerste succes is al binnen. TTIP, het handelsverdrag tussen de EU en de VS, komt er niet. Dat is te danken aan het verzet van milieuorganisaties, boeren en vakbonden in Nederland en andere landen.
> Nu gaan we ook CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada, stoppen.

Stop_CETA.JPG

Wat is CETA?

De afkorting CETA staat voor Comprehensive Economic and Trade Agreement. Dit verdrag moet handel en investeringen tussen de EU en Canada makkelijk maken. Maar zoals het verdrag er nu uitziet, pakt dat slecht uit voor mensen, dieren, milieu en klimaat.

Het Europees Parlement heeft CETA voorlopig goedgekeurd. Nu is het aan de EU-landen om het verdrag goed te keuren. Er hoeft maar één land tegen te stemmen en dan is het einde CETA.

De Tweede Kamer beslist in het najaar van 2019. En een meerderheid voor CETA is nog helemaal niet zeker. Dus we kunnen CETA nog stoppen en daar is alle reden voor.

Wat is er mis met CETA?

Canada heeft minder strenge regels dan de Europese Unie (EU), o.a. voor het milieu en dierenwelzijn. In Canada krijgen koeien bijvoorbeeld groeihormonen toegediend. Hormoonvlees mag de EU niet in, maar omdat er geen goed controlesysteem is, maakt CETA dit toch mogelijk. In de supermarkt kan je niet zien of je vlees met groeihormonen koopt.

Door de minder strenge regels in Canada, kunnen Canadese boeren bovendien veel goedkoper produceren dan onze boeren. Om te kunnen concurreren met hun Canadese collega’s, kan het zijn dat Nederlandse boeren ook grotere stallen met meer dieren willen. Dat is slecht voor de dieren, het milieu en het klimaat.

Ook Amerikaanse bedrijven met vestigingen in Canada kunnen gebruikmaken van CETA. Dat zijn een heleboel grote bedrijven zoals McDonalds, Exxon en Google. Door CETA krijgen ze de kans om een klacht in te dienen bij onze overheid.

Privé-rechtbank voor grote bedrijven

Het meest omstreden onderdeel van CETA is een speciale rechtbank voor bedrijven: het Investment Court System (ICS). Als een buitenlands bedrijf het niet eens is met nieuwe wetgeving van onze overheid, kunnen ze bij deze privé-rechtbank terecht. Ze hoeven dus niet meer naar de gewone rechtbank, zoals wij.

Bedrijven kunnen de overheid aanklagen als ze vinden dat ze winst mislopen door onze wetten. Het gevolg kan zijn dat de overheid voorzichtig wordt met nieuwe milieuwetten, om toekomstige miljardenclaims te voorkomen.

Het kan ook anders

Milieudefensie gelooft dat handel juist kan bijdragen aan een eerlijke, duurzame wereld. Bijvoorbeeld door de overstap van kolen, olie en gas naar schone energie makkelijker te maken. En door duurzame en eerlijke landbouw te stimuleren. Want het kán eerlijker en duurzamer.

Hier lees je meer over ons alternatief.

Wil je meer weten?

Zij helpen al mee

“We kunnen onze wereld positief veranderen. Door ons te organiseren, mensen om ons heen bewust te maken van gezonde alternatieven en internationaal met elkaar samen te werken.”
"Over arbeidsrechten, volksgezondheid en milieubescherming worden bijna geen afspraken gemaakt. Dit laat de graaizucht van grote bedrijven zien.”
“Handelsverdragen als TTIP en CETA zijn een bedreiging voor onze democratie en onze aarde.”
Loading...