Handel nieuwe stijl

Nederland is een handelsland in hart en nieren. Al eeuwen staat Nederland bekend als een land dat voorop loopt met nieuwe ideeën. Maar we hebben daarbij nog te weinig oog voor klimaatverandering, milieu en een eerlijke verdeling van de winst. Nu kan Nederland een belangrijke rol spelen door de handel eerlijk en duurzaam te maken. Dan profiteert iedereen: mens, dier en milieu.

Handel die de wereld gezonder maakt

Handel kan een grote rol spelen bij het opbouwen van een gezondere wereld:

  • Wat gebeurt er bijvoorbeeld als door handelsverdragen levensreddende technologieën sneller beschikbaar komen? Dat lukt nu vaak niet door strenge beperkingen op intellectuele eigendom. Door die beperkingen weg te nemen, redden we levens.
  • Wat gebeurt er als handelsverdragen garant staan voor goede en veilige arbeidsomstandigheden? Dan kunnen mensen veilig hun werk doen en krijgen ze fatsoenlijk betaald.
  • Wat gebeurt er als handelsverdragen ervoor zorgen dat er meer geïnvesteerd wordt in duurzame energie? Dan worden vervuilende olie, kolen en gas overbodig.
  • Wat gebeurt er als in handelsverdragen een eerlijke prijs voor landbouwproducten wordt afgesproken? Boeren kunnen dan schoner werken en hoeven hun producten niet meer voor afbraakprijzen te verkopen.

Dat is allemaal beter voor mens, dier en milieu.

Werken aan een alternatief

Samen met andere maatschappelijke organisaties werken we op dit moment aan een nieuwe manier van handeldrijven. Onze handelsagenda houdt rekening met mens, dier en milieu. Over onze handelsagenda gaan we in gesprek met de politiek. Zo maken we de handel samen duurzamer en eerlijker.

Zij helpen al mee

“We kunnen onze wereld positief veranderen. Door ons te organiseren, mensen om ons heen bewust te maken van gezonde alternatieven en internationaal met elkaar samen te werken.”
"Over arbeidsrechten, volksgezondheid en milieubescherming worden bijna geen afspraken gemaakt. Dit laat de graaizucht van grote bedrijven zien.”
“Handelsverdragen als TTIP en CETA zijn een bedreiging voor onze democratie en onze aarde.”
Loading...