Veelgestelde vragen Algemene Ledenvergadering

Heb je een vraag over de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 9 december 2023? Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen en antwoorden. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de Servicelijn.

1. Wat is een Algemene Ledenvergadering (ALV)?
2. Wanneer is de ALV?
3. Hoe kan ik me aanmelden voor de ALV?
4. Wanneer kan ik mijn stem uitbrengen?
5. Hoe kan ik stemmen?
6. Hoe werkt het stemformulier?
7. Kan ik ook van tevoren op papier stemmen?
8.Hoe wordt de uitslag van de stemming bekend gemaakt?
9. Mag ik stemmen?
10. Hoe kan ik inloggen voor de online ALV?
11. Welk online programma wordt gebruikt voor de ALV?
12. Welk online programma wordt gebruikt voor het stemproces?
13. Ik heb de link of code ontvangen om te stemmen maar het lukt mij niet, wat nu?
14. Hoe kan ik vragen stellen aan een motie-indiener of het bestuur over moties/agendapunten?
15. Waar vind ik de stukken en eventuele toelichtingen?
16. Wanneer krijg ik het conceptverslag?

1. Wat is een Algemene Ledenvergadering (ALV)?

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging. Ieder lid heeft recht om te stemmen op de ALV en beslist zo mee over de koers van de vereniging.

2. Wanneer is de ALV?

Bij milieudefensie wordt er 2 keer per jaar een ALV georganiseerd. Eén keer om onder andere de plannen en de begroting vast te stellen (aan het eind van het jaar) en één keer voor het vaststellen van de jaarcijfers en het jaarverslag (in het voorjaar). De ALV’s zijn zowel op locatie als online te bij te wonen. De eerstvolgende ALV is zaterdag 9 december.

3. Hoe kan ik me aanmelden voor de ALV?

Via de aanmeldpagina op de website van Milieudefensie.

4. Wanneer kan ik mijn stem uitbrengen?

Je kan vanaf twee weken van tevoren online stemmen. Ook kan je tijdens de Algemene Ledenvergadering online of met een papieren stembiljet stemmen. Dit kan totdat alle agendapunten - waarop de stemming betrekking heeft - afgerond zijn.
Wanneer je je aanmeldt voor de ALV vul je in hoe je wil stemmen, online of op papier. Dit kan daarna niet meer gewijzigd worden.

5. Hoe kan ik stemmen?

Uiterlijk twee weken voor de Algemene Ledenvergadering krijg je via de mail een uitnodiging om te stemmen. Daarin staat een link waarmee je online kan stemmen en de uitleg hoe je stemt. Op de dag van de ALV zelf kan je ook nog stemmen, tot het moment dat alle agendapunten waarover gestemd kan worden zijn geweest. De stemming sluit dus tijdens de vergadering en het is van tevoren niet precies te voorspellen hoe laat dat is. Omdat er genoeg tijd moet zijn om de stemmen te verwerken, is het in ieder geval een uur voor het eind van de vergadering.

Heb je de mail niet ontvangen, neem dan contact op met de Servicelijn

Voor degene die per post en niet via internet willen stemmen, is er de mogelijkheid om de stemkeuzes per post naar Bureau Effectmeting te sturen. Neem hierover contact op met de Servicelijn.

6. Hoe werkt het stemformulier?

Op het stemformulier staan de onderwerpen waarop gestemd kan worden. Per onderwerp zijn er drie opties: voor, tegen, en onthouding. Als je voor stemt, stem je dus voor en als je tegen stemt, stem je tegen. Onthouding betekent dat je niet voor en niet tegen bent. De stemoptie 'onthouding' gebruik je als je wil dat jouw mening over dit item geen invloed heeft op de besluitvorming, of als je er geen mening  over hebt. Je stem telt bij dat item dan niet mee bij de bepaling van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 
 Vul een stemming in bij elk onderwerp, anders is het stemformulier niet geldig.

7. Kan ik ook van tevoren op papier stemmen?

Wil je liever vóór de ALV op papier stemmen, of is jouw e-mailadres niet bekend bij Milieudefensie? Neem dan contact op met onze Servicelijn. Je kan dan als lid een papieren stembiljet aanvragen.

8. Hoe wordt de uitslag van de stemming bekend gemaakt?

De uitslag van de stemming wordt op de ALV bekend gemaakt. De uitslag komt in het verslag van die vergadering te staan. Dit verslag wordt gepubliceerd bij de stukken voor de volgende Algemene Ledenvergadering. Ook komt de uitslag van de stemming op het Veranderaarsplatform te staan bij de informatie over de ALV.

9. Mag ik stemmen?

Alleen leden van Milieudefensie mogen stemmen. Ben je sinds 1 september 2023 of langer lid dan mag je stemmen.

10. Hoe kan ik inloggen voor de ALV?

Ieder lid dat zich heeft aangemeld om online deel te nemen aan de ALV, krijgt ongeveer een week voor de ALV via e-mail de link voor de vergadering. Registratie is noodzakelijk omdat op basis van het aantal deelnemers de capaciteit van het platform wordt opgeschaald waarmee we zonder problemen kunnen uitzenden.

11. Welk online programma wordt gebruikt voor de ALV?

Voor het streamen van de ALV wordt gebruik gemaakt van de betaalde versie van Zoom Webinars. 

12. Welk online programma wordt gebruikt voor het stemproces?

Het  digitaal stemmen  wordt uitgevoerd door bureau Effectmeting.nl. Zij maken hiervoor gebruik van software van Sogosurvey.com, die aan de hoogste veiligheidseisen voldoet. Voor het stemmen ontvangen de leden waarvan een e-mailadres bekend is een uitnodiging per e-mail waarin een unieke link vermeld staat waarmee één keer via een beveiligde pagina gestemd kan worden. 

Effectmeting volgt de richtlijnen van de AVG en garandeert de anonimiteit van de stemmer. Er is voor uitwisseling van persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst afgesloten.

13. Ik heb de link of code ontvangen om te stemmen maar het lukt mij niet, wat nu?

Stuur een e-mail naar Effectmeting: contact@effectmeting.nl en vermeldt hierin je telefoonnummer en e-mailadres. Effectmeting neemt zo snel mogelijk contact met je op om je te helpen.

14. Hoe kan ik vragen stellen aan een motie-indiener of het bestuur over moties/agendapunten?

In de twee weken voorafgaand aan de ALV is er een bijeenkomst (Pre ALV) waar vragen gesteld kunnen worden en gediscussieerd kan worden over onderwerpen die op de agenda staan. Houd hiervoor het Veranderaarsplatform in de gaten, ons tijdschrift Down to Earth en de nieuwsbrief van Milieudefensie. Verder kan je via het online Veranderaarsplatform van Milieudefensie vragen stellen en discussiëren. De link naar het platform staat ook in de informatie die aan alle leden wordt verstuurd.

15. Waar vind ik de stukken en eventuele toelichtingen?

De stukken waar over vergaderd wordt staan vanaf 25 november online op het Veranderaarsplatform.

16. Wanneer krijg ik het conceptverslag?

Als je aanwezig was bij de ALV (op locatie of online) mailen we het conceptverslag naar je toe. Dit is binnen tien weken na de ALV.

Loading...