Veelgestelde vragen over onze huis-aan-huis gesprekken

Als je meer wil weten over onze huis-aan-huis gesprekken ben je hier op de goede plek. Bekijk de veelgestelde vragen.

Let op: In verband met de Coronacrisis zijn de huis-aan-huisgesprekken van Operatie Klimaat voorlopig stilgelegd. Gelukkig kan je online wel gewoon meedoen: Ga naar operatieklimaat.nl en geef je mening!


1. Waarom gaan jullie in gesprek over eerlijk en ambitieus klimaatbeleid?
2. Waarom huis-aan-huis?
3. Hoeveel tijd kost het als ik als veranderaar meedoe?
4. Ga ik alleen in gesprek?
5. Hoe ziet zo’n gesprek er uit?
6. Hoe reageren mensen bij wie je aanbelt?
7. Wat gebeurt er met de antwoorden die we ophalen?
8. Hoe zit dat met privacy wetgeving?

1. Waarom gaan jullie in gesprek over eerlijk en ambitieus klimaatbeleid?

We zien dat in Nederland het debat over het klimaatbeleid moeizaam verloopt. Bij veel Nederlanders leeft het gevoel dat zij voor de kosten mogen opdraaien terwijl grote bedrijven niet meedoen.

Wij willen voorkomen dat het debat over klimaatoplossingen stilvalt. En we willen de groeiende kloof tussen huishoudens en bedrijven doorbreken. Want dat niets doen ook (heel veel) geld kost is bij veel mensen onbekend. En dat eerlijk klimaatbeleid veel oplevert ook.

Het is tijd voor een nieuwe houding rond het klimaatbeleid, waar een positief en hoopvol gevoel bovenaan staat. Daar is draagvlak voor nodig en een luisterend oor. Want voor veel mensen voelt het klimaatbeleid als iets van Den Haag, of van de milieubeweging, of de elite. Iets dat vooral geld kost. Doe mee en geef ook je mening. Dan maken we het klimaat iets van ons allemaal.

2. Waarom huis-aan-huis?

Omdat het de beste manier is om met veel verschillende Nederlanders in gesprek te komen over eerlijke en ambitieuze klimaatoplossingen. En omdat we op die manier in korte tijd met heel veel mensen kunnen spreken. Ook mensen die we nog nooit gesproken hebben.

3. Hoeveel tijd ben ik bezig als ik als veranderaar meedoe?

We vragen veranderaars om een paar avonden per maand deel te nemen tussen september en december. Meestal is dat tussen 18.30 en 21.00 uur.

4. Ga ik alleen in gesprek?

Nee, je gaat op pad met een team en vaak zul je als duo aanbellen. Dat geeft ook de mensen die nog niet zo veel ervaring hebben de gelegenheid om mee te lopen en te leren.

5. Hoe ziet zo’n gesprek er uit?

We bellen aan, stellen ons voor en vragen of iemand 5 minuten tijd heeft voor wat vragen over eerlijke klimaatoplossingen. We stellen een aantal open vragen, om erachter te komen hoe mensen denken over de klimaatcrisis en de oplossingen. Daarna gaan we in gesprek aan de hand van een aantal stellingen die in onze huis-aan-huis app staan. Dat zijn stellingen waarvan mensen kunnen aangeven of ze het er mee eens zijn en in welke mate. Alle informatie slaan we (anoniem) op via de app. Zo halen we meningen op door heel Nederland!

6. Hoe reageren mensen bij wie je aanbelt?

Verrassend enthousiast. Tijdens de testgesprekken die we tot nu toe gevoerd hebben, blijkt dat mensen graag hun mening geven. En ze zijn positief verrast dat Milieudefensie met ze in gesprek wil en luistert naar wat ze te vertellen hebben. Natuurlijk zijn er ook mensen die niet met ons in gesprek willen, maar dat mag.

7. Wat gebeurt er met de antwoorden die we ophalen?

We gaan de deur langs met onze huis-aan-huis app. De antwoorden die we ophalen worden anoniem opgeslagen. Met de antwoorden proberen we een beeld te schetsen van de mening van heel veel Nederlanders over klimaatbeleid. Op basis van die antwoorden leggen we politieke partijen een concreet plan voor waar ze zo mee aan de slag kunnen. En dat de partijen mee kunnen nemen naar de verkiezingen van 2021.

8. Hoe zit dat met privacy wetgeving?

We registreren de antwoorden die mensen geven anoniem. Iedereen die op de hoogte wil blijven van de campagne mag een e-mailadres opgeven, maar dat is niet verplicht. Het e-mailadres koppelen we niet aan de antwoorden die je geeft.

Zij doen al mee

'Ik wil mijn steentje bijdragen, daarom heb ik me aangesloten bij Milieudefensie om mee te doen. Ik merk door in gesprek te gaan met mensen dat iedereen wel een andere mening heeft over thema's als klimaatverandering. Veel mensen zijn bezorgd. Het is belangrijk om naar elkaar te luisteren.'
'Het geeft me een goed gevoel hier aan mee te doen, en ik wil dat meer mensen zich bewuster worden van milieuproblematiek. Ik ben heel enthousiast over deze aanpak, omdat ik het belangrijk vind echt een goed gesprek aan te gaan. Door met elkaar van gedachten te wisselen ga je nadenken en krijg je nieuwe ideeën, die de eerste stap kunnen zijn naar anders handelen.'
Loading...