english

Waarom het Klimaatakkoord een onvoldoende krijgt

Vandaag presenteert het kabinet het Klimaatakkoord. Maar is het ook een eerlijk akkoord? De beloftes zijn er, maar de harde afspraken, garanties en grenzen missen. Lees waarom we het Klimaatakkoord het rapportcijfer 5+ geven.

Rapportcijfer Klimaatakkoord: 5+

Het Klimaatakkoord bestaat uit verschillende onderwerpen. Elk onderwerp hebben we een cijfer gegeven. Het gemiddelde is helaas nog geen voldoende. Daar is echt meer daadkracht voor nodig.

RAPPORT.jpg

Dit gaat de goede kant op:

  • Gebouwde omgeving: 6

Ruim een miljoen huizen in Nederland zijn in 2030 verduurzaamd. Daarnaast wordt gebruik van gas duurder en elektrisch juist goedkoper. Dat is mooi. Maar om in 2050 klaar te zijn met de volledige omschakeling naar duurzame warmte moeten we nu wel hard aan de slag.

  • Elektriciteit: 7

70% van de elektriciteit komt in 2030 uit duurzame bronnen zoals zon en wind. En buurtinitiatieven krijgen voorrang waardoor iedereen kan meebeslissen en meedoen. Massale inzet van biomassa is echter een slecht idee en wijzen we af. Want de kans is groot dat hiervoor op grote schaal bos wordt gekapt en verbrand.

Dit moet en kan beter:

  • Eerlijke verdeling: 4

Gezinnen en kleine ondernemers worden met een lagere energierekening ontzien in kosten of gaan er zelfs op vooruit. Maar tegelijkertijd betalen zij wel de subsidies van grote vervuilers als Shell en Tata Steel. Dat is niet eerlijk. De vervuiler moet juist betalen. Maar de industrie blijft allerlei voordelen en subsidies krijgen. Een algemene CO2-heffing zou een goede oplossing zijn.

  • Industrie: 4

Grote vervuilers, zoals Shell, hoeven niet hun eigen vergroening te betalen, dat gaan huishoudens en kleine ondernemers voor hun doen. Dat is oneerlijk. Bovendien mogen ze veel van hun CO2-uitstoot opslaan onder de grond. Dat is geen écht duurzame oplossing, maar een lapmiddel. Zo wordt het probleem dus doorgeschoven naar de volgende generaties.

  • Landbouw: 5

De landbouw krijgt 1 miljard euro extra om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Maar de omslag naar regionale en klimaatvriendelijke landbouw wordt uitgesteld tot na 2030. Een gemiste kans. Milieudefensie is juist voor forse krimp van de veestapel en de omslag naar kringlooplandbouw, want dat is goed voor boer, milieu en klimaat.

  • Mobiliteit: 5

Rekeningrijden wordt de komende jaren onderzocht, maar de auto blijft op nummer 1 staan. De focus ligt op het elektrisch maken van auto’s, maar die keuze leidt tot een enorme vraag naar energie en naar grondstoffen. Milieudefensie pleit juist voor het stimuleren van het gebruik van fiets, deelauto's en schoon ov.

"Laten we de problemen voor de huidige en jongere generaties niet groter maken, maar kleiner. Dat kán. We staan op de rand van een doorbraak. Harde garanties zijn nu nodig om te zorgen dat het betaalbaar wordt voor iedereen. Alleen zo komt een eerlijke en duurzame toekomst in beeld.", zegt Donald Pols, directeur van Milieudefensie

Hoop bereikt, maar nog niet goed genoeg

Het afgelopen anderhalf jaar hebben we veel stappen gezet en een hoop bereikt. Het akkoord bestaat nu uit veel plannen en maatregelen waarmee we in Nederland de klimaatdoelen moeten gaan halen. Maar of we de opwarming van de aarde daarmee voldoende tegengaan is nog de vraag. Daarvoor zijn hardere grenzen en afrekenbare afspraken nodig.

Vervuiler betaalt niet, dat is oneerlijk

Grote vervuilende bedrijven vragen en krijgen 1 miljard euro subsidie om te vergroenen. Daarvan hoeven ze maar de helft zelf op te hoesten. De rest van de rekening ligt bij gezinnen en kleine ondernemers. Dat is niet eerlijk en niet effectief. Zo verduurzaamt de industrie natuurlijk niet snel genoeg.

Nederland kan koploper worden

Het Klimaatakkoord gaat eerst nog door de Tweede en daarna de Eerste Kamer. Met een aantal relatief kleine wijzigingen op bovenstaande punten, kunnen zij het akkoord wél eerlijk en effectief maken. Als Nederland investeert in een duurzame toekomst in plaats van vervuilende industrie, kunnen we zelfs internationaal vooroplopen. Alles is mogelijk, als we het maar willen. Dus: laten we de problemen voor de volgende generaties niet erger maken, maar juist kleiner.

Zorg dat Shell zich aan de uitspraak van de rechter houdt

Wat is dat toch met Shell? Vorig jaar veroordeelde de rechter het bedrijf. De uitstoot moet in 2030 met bijna de helft omlaag. Maar ze doen niks. Dat brengt wereldwijd mensenlevens in gevaar. Spreek de verantwoordelijke bestuursleden van Shell daarom persoonlijk aan en stuur ze nu een kaartje.

Loading...