Shell neemt groot risico met negeren van carbon bubble

Shell bedreigt het klimaat én loopt grote financiële risico's door zich vooral te richten op de winning van extra CO2-intensieve energiebronnen als schaliegas en teerzanden. De gevolgen van de zogeheten 'carbon bubble' – een reusachtige overwaardering van mondiale olie- en gasreserves – zijn voor Shell groter dan voor andere olie- en gasbedrijven, blijkt uit onze analyse van Shell's investeringsstrategie.

Shell in ontkenningsfase

Shell liet vrijdag in een brief aan de aandeelhouders weten dat het zich geen zorgen maakt en niet van plan is om haar strategie aan te passen aan het wereldwijde doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden. We zijn vandaag bij de jaarvergadering van Shell in Den Haag om investeerders te wijzen op de milieugevolgen van Shell's beleid en hen te waarschuwen voor de financiële risico’s.

'Keep the oil in the soil'

Het carbon bubble onderzoek van Carbon Tracker Institute hebben we gebruikt als uitgangspunt. Daarin wordt geconcludeerd dat tot 80 procent van de bewezen voorraad fossiele brandstoffen wereldwijd in de grond moet blijven zitten om onder de twee graden klimaatverandering te blijven – een grens waarover wereldwijd overeenstemming is, en die voorkomt dat klimaatverandering onherstelbare schade aanricht. Die 80 procent van de olie- en gasreserves heeft daardoor geen marktwaarde, en dit wordt de 'carbon bubble' genoemd.

Tientallen miljarden waardedaling

Deze overwaardering – waar ook de aandeelprijzen van afhangen – wordt mondiaal op maar liefst 21 biljoen dollar geschat. Wanneer straks nog maar 20 procent van de voorraden opgestookt mag worden, vallen CO2-intensieve en relatief dure reserves zoals olie uit de Nigerdelta, teerzanden en schaliegas als eerste af.

Uit onze analyse blijkt dat Shell zich juist hoofdzakelijk op dat soort brandstoffen wil richten. De winningskosten en CO2-uitstoot van dit soort reserves zijn veel hoger dan van conventionele voorraden (infographic).

Zo kan de CO2-intensiteit van schaliegas 2,5 keer zo hoog uitpakken als die van gewoon aardgas. De plannen van Shell om gas intercontinentaal te gaan transporteren, bijvoorbeeld in de vorm van LNG, kunnen de CO2-intensiteit zelfs ruim verdrievoudigen.

Shell zal daardoor bij het uiteenspatten van de 'carbon bubble' naar verwachting meer moeten afwaarderen dan andere oliebedrijven. Een directe waardedaling van tientallen miljarden is waarschijnlijk het gevolg.

Shell kan wel besluiten de 2 graden-grens niet serieus te nemen, de rest van de wereld doet dat wel. Zo hebben Nederland, de EU, de G8 en de VN dit allemaal al tot officieel klimaatdoel gesteld. En omdat de mondiale reserves aan fossiele brandstoffen maar liefst vijf maal te groot zijn, zal ook Shell reserves moeten afschrijven, de duurste en meest CO2-intensieve als eerste.

Als aandeelhouders willen voorkomen dat hun aandelen straks waardeloos zijn moeten ze Shell nú oproepen te stoppen met het een strategie die eenzijdig gericht is op het investeren in onconventionele brandstoffen.

Milieudefensie en Fossil Free NL in actie

We zijn vandaag samen met Fossil Free NL aanwezig bij de aandeelhoudersvergadering van Shell om aandeelhouders te wijzen op de enorme milieuproblemen die Shell veroorzaakt, en de financiële gevolgen waartoe de foute keuzes van het bedrijf kunnen leiden.

Gelijktijdig voert ons internationale netwerk Friends of the Earth ook actie bij een Shell-aandeelhoudersbijeenkomst in Londen.

Aandeelhouders maken zich met name zorgen om de waarde van hun aandeel. Wij willen ze laten inzien dat klimaatverandering niet alleen een bedreiging is vanwege zeespiegelstijging, extreem weer, woestijnvorming en het smelten van gletsjers, maar ook voor hun aandelen.

Ook pensioenen ABP lopen gevaar

Een van de grote Nederlandse investeerders in Shell is bijvoorbeeld het pensioenfonds ABP, dat 1 miljard euro pensioengeld in Shell heeft zitten. Als Shell niet snel de strategie omgooit zijn de pensioenen van bijna 3 miljoen Nederlanders straks waardeloos”.

Word mede-eiser in onze nieuwe Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...