english

Wet CO2-heffing industrie - Position paper samenwerkende milieu-organisaties

In 2021 wordt het wetsvoorstel CO2-heffing ingevoerd, zoals dat ook in het Klimaatakkoord is afgesproken. Dit position paper is een initiatief van de samenwerkende milieu-organisaties Greenpeace, Jonge Klimaatbeweging, Natuur en Milieu, De Natuur en Milieufederaties en Milieudefensie.

Ook in deze tijd van corona is het belangrijk dat we doorgaan met maatregelen om de klimaatcrisis tegen te gaan. Om groener uit de crisis te komen, is effectief klimaatbeleid nodig dat bijdraagt aan het daadwerkelijk reduceren van de uitstoot van CO2 én het realiseren van vergroening van de industrie, ook op de langere termijn. Een goede beprijzing van vervuiling is hiervoor bewezen de meest effectieve manier.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Wet CO2-heffing industrie - Position paper samenwerkende milieu-organisaties'
201008 CO2heffing - milieuorganisaties_DEF.pdf — 177 KB

Help ons de rechtszaak van de eeuw te winnen

Ondanks de klimaatcrisis blijft Shell doorgaan met vervuilen. Dat moet stoppen. Daarom klagen we Shell aan. In december begint onze rechtszaak. Wij nemen het op tegen een van de machtigste bedrijven ter wereld, daarom hebben we jouw hulp nodig. Help ons met wat je kan missen. Doe je mee?

Loading...