Position paper: bevolkingsgroei en klimaatrechtvaardigheid

De uitputting van de hulpbronnen van de aarde en de nog steeds groeiende uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door zowel de groeiende omvang van de wereldbevolking als door de stijgende materiële consumptie.

Daarbij moeten we beseffen dat deze materiële consumptie vooral plaatsvindt in de rijkere landen. Gemiddeld gebruiken de rijkste landen 10 keer meer hulpbronnen dan de armste landen. Juist in deze landen loopt de bevolkingsgroei terug, terwijl tegelijkertijd de materiële consumptie en daarmee het beslag op hulpbronnen niet afneemt.

Lees het position paper.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Position paper: bevolkingsgroei en klimaatrechtvaardigheid'
Position paper Klimaatrechtvaardigheid en bevolkinsgroei.pdf — 54 KB

Stuur grote vervuilers de Laatste Aanmoediging

Dit voorjaar is het erop of eronder. Grote bedrijven spelen een beslissende rol in de klimaatcrisis. Tijdens hun jaarlijkse aandeelhoudersvergadering stemmen zij over hun toekomst. En die van ons klimaat. Stuur de laatste aanmoediging en overtuig CEO's om het juiste te doen.

Loading...