english

Politieke partijen aan de slag met gezonde lucht en duurzaam verkeer

Den Haag, 7 maart 2019 - Vandaag heeft Milieudefensie, samen met Luchtwachters en andere bezorgde burgers, een petitie overhandigd aan politici. Op een verkeersbord dat zij aanboden stond dat ruim 30.000 mensen in Nederland duurzaam verkeer en gezonde lucht willen. Politici van GroenLinks, de ChristenUnie, Partij voor de Dieren en de SP hebben ter plekke hun handtekening op het bord gezet. Met de handtekening zeggen ze toe hiermee aan de slag te gaan. Door de actie hopen Milieudefensie en de ondertekenaars dat de politiek meer gaat investeren in openbaar vervoer, fietsen, wandelen en elektrische deelauto's.

Frank Wassenberg van Partij voor de Dieren was één van de politici die zijn handtekening zette. Wassenberg: "30.000 mensen hebben de petitie voor gezonde lucht en duurzaam verkeer getekend. Maar ik weet zeker dat 17 miljoen mensen in Nederland dit ook willen."

Ook Suzanne Kröger van GroenLinks zette haar handtekening op het bord: "Gezonde lucht is van levensbelang. Het is onbegrijpelijk dat Nederland nog steeds niet voldoet aan de normen die de Europese luchtkwaliteitswet voorschrijft. Want wat goed is voor gezonde lucht is ook goed voor het klimaat. Daarom moeten we veel meer inzetten op duurzaam verkeer." 

Naast Wassenberg en Kröger ondertekenden ook Carla Dik-Faber van de ChristenUnie en Cem Laçin van de SP het bord.

Bram van Liere van Milieudefensie: "We zijn blij dat deze politici zich voor gezonde lucht en duurzaam verkeer gaan inzetten. De overheid heeft al die jaren veel te weinig gedaan om de lucht gezonder te maken. Ze moet écht snel effectieve maatregelen nemen want elke dag dat we ongezonde lucht inademen is er één teveel."

Petitie

Milieudefensie, de Luchtwachters en bezorgde burgers die de petitie ondertekenden willen écht gezonde lucht zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert. De waarden die de WHO adviseert zijn strenger en beschermen onze gezondheid beter dan de normen die de Europese luchtkwaliteitswet voorschrijft. Op dit moment overtreedt Nederland de Europese wet en haar slappen normen nog steeds. De ondertekenaars van de petitie willen daarom meer ruimte voor fietsen, wandelen en betaalbaar OV voor iedereen. Tenslotte willen ze dat de overheid ambitieuze en eerlijke maatregelen neemt voor uitstootvrij verkeer.

Luchtwachter en ondertekenaar van de petitie Arjen Slot uit Utrecht: "Het is super dat deze politici toegezegd hebben om met duurzaam verkeer en gezonde lucht aan de slag te gaan. Tegelijkertijd hadden alle politici natuurlijk hun handtekening moeten zetten. Gezonde lucht verdient veel meer aandacht. Elk jaar overlijden duizenden mensen en worden tienduizenden mensen ernstig ziek door ongezonde lucht."

Het klimaatmanifest - Voor en door jongeren

De klimaatcrisis stormt op ons af. Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. Het klimaatbeleid bepaalt of jongeren straks nog een toekomst hebben. Daarom zijn Jongeren Milieu Actief en 6 politieke jongerenorganisaties samen in actie gekomen. Samen met Jan Terlouw stelden zij een klimaatmanifest op. Hierin roepen de jongerenorganisaties de grote politieke partijen op om tijdens de formatie te kiezen voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Help jij mee?

Loading...