english

Partijanalyse: Kiest Amsterdam voor gezonde lucht en duurzaam verkeer?

In Amsterdam is de lucht zo ongezond, dat op sommige plekken zelfs de slappe Europese normen worden overschreden. Het verkeer is de grote boosdoener. Voor gezonde lucht is duurzaam verkeer noodzakelijk. Op 21 maart kunnen we hier gelukkig over stemmen. Dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Hieronder een overzicht van de standpunten per partij.

*Volgorde op basis van huidige aantal zetels.

Hoe goed zijn de Amsterdamse partijprogramma’s voor de luchtkwaliteit?

Milieudefensie ging in gesprek met bewoners van Amsterdam en vroeg hen wat zij belangrijk vinden wat betreft gezonde lucht en ruimte in de stad. Samen met deze bewoners voerde Milieudefensie vervolgens gesprekken met politieke partijen in Amsterdam. Wat hebben die partijen over gezonde lucht en duurzaam verkeer in hun verkiezingsprogramma staan? Milieudefensie geeft geen stemadvies, maar hiermee helpen we je misschien wel op weg.

Voldoen de partijprogramma’s aan de uitspraak van de rechter?

We hebben ingeschat of de partijen op basis van hun programma’s aan het vonnis van de rechter kunnen voldoen. Die besloot in september 2017 namelijk dat de overheid zich zo snel mogelijk moet gaan houden aan de Europese wet voor luchtkwaliteit. In Amsterdam is dat nog niet overal het geval. Snelle en effectieve maatregelen zijn nodig, die zorgen voor flink minder verkeer op de wegen. Dat is zeker nodig op de wegen die nu het meest vervuild zijn, bijvoorbeeld op de route Stadhouderskade, Weesperstraat, Valkenburgstraat, Prins Hendrikkade. Of het uiteindelijk ook écht lukt om overal aan de Europese luchtwetten te voldaan, hangt af van hoe snel en hoe grootschalig de maatregelen worden uitgevoerd. Het gaat dus om een inschatting.

Daarnaast hebben we ingeschat of de partijen met hun programma’s omschakelen naar duurzaam verkeer. Met duurzaam verkeer bedoelen we dat er geen vervuilende stoffen worden uitgestoten en dat de stad veilig en prettig is, met ruimte voor groen. Hierbij staan wandelen en fietsen bovenaan, gevolgd door openbaar vervoer en elektrische deelauto’s. En als je de stad handig inricht, zijn er ook minder verplaatsingen nodig.

D66 Amsterdam

D66 wil dat er vanaf 2025 alleen maar uitstootvrij verkeer in de stad rijdt. Openbaar vervoer moet van de partij de meest gebruikte vorm van vervoer worden. Knelpunten voor luchtkwaliteit wil D66 oplossen door:

 • meer plekken autoluw te maken (ook in de binnenstad);
 • te zorgen voor betere doorstroming;
 • en door prioriteit te geven aan elektrisch vervoer.

D66 wil investeren in fietsroutes (binnen en buiten de stad) en fietsenstallingen. Ook de voetganger krijgt meer ruimte. D66 wil daarnaast extra parkeergarages (om parkeerruimte van straat te halen) en vergunninghouders mogen altijd parkeren.

Er staan geen specifieke maatregelen in het partijprogramma om de drukste wegen rustiger en groener te maken.

Op basis van de voorgestelde maatregelen in het partijprogramma is onduidelijk of wordt voldaan aan het vonnis van de rechter. De eerlijke omschakeling naar duurzaam verkeer wordt enigszins in gang gezet.

PvdA Amsterdam

De PvdA wil:

 • meer fietsenstallingen;
 • meer fietsstraten;
 • en minder parkeerplekken voor auto’s.

De grachten wil de partij aan één kant autovrij maken ten gunste van meer ruimte voor groen, voetgangers en fietsers. De PvdA wil meer openbaar vervoer, dat vaker en op duurzame energie rijdt.

Langs de A10 wil de partij zorgen voor distributiecentra, zodat er minder opstoppingen door de pakketbezorgers ontstaan. De PvdA wil zo duurzaam mogelijk verkeer voor 2025. Om schonere lucht te krijgen, wil de PvdA de maximumsnelheid verlagen.

De PvdA wil geen parkeergarages bouwen, wel parkeerplaatsen van straat weghalen en de ruimte inrichten in overleg met de bewoners.

Op basis van de voorgestelde maatregelen wordt waarschijnlijk voldaan aan het vonnis van de rechter. Er wordt ingezet op een eerlijke omschakeling naar duurzaam verkeer en gezonde lucht voor iedereen in Amsterdam.

VVD Amsterdam

De VVD wil investeren in het openbaar vervoer. De partij wil kijken naar slimme verkeersoplossingen en het openbaar vervoer en fietsnetwerk blijven verbeteren, zodat de Amsterdammer voldoende bewegingsvrijheid heeft. Daarnaast blijft de VVD investeren in parkeergarages.

Om de overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen aan te pakken wil de VVD:

 • geld investeren in de overstap naar schonere voertuigen;
 • eigenaren van elektrische auto’s voorrang en korting geven bij parkeervergunningen;
 • en nieuwe parkeervergunning voor vervuilende auto’s weigeren.

De VVD wil graag dat auto’s van de gemeente in 2020 compleet uitstootvrij zijn en wil onnodig verkeer voorkomen, door bijvoorbeeld een centraal distributiesysteem voor goederenvervoer. De VVD vindt wel dat de auto een belangrijke rol speelt in Amsterdam en heeft geen maatregelen in het programma die de drukke verkeersaders rustiger maken.

Op basis van de voorgestelde maatregelen wordt waarschijnlijk niet voldaan aan het vonnis van de rechter. Er wordt niet ingezet op een eerlijke omschakeling naar duurzaam verkeer en gezonde lucht voor iedereen in Amsterdam, maar een langzame verandering van de huidige situatie.

SP Amsterdam

De SP vindt de lucht in Amsterdam niet schoon genoeg. De partij wil goedkoper en meer openbaar vervoer, zodat de bereikbaarheid van deur-tot-deur beter wordt. Zowel in de buitenste stadsdelen als in de wijken.

Als het aan de SP ligt, wordt de binnenstad autoluw. Scooters gaan naar de rijbaan. De partij wil niet meer investeren in dure en onvoordelige ondergrondse parkeergarages. Op de website stelt de SP voor om meer te investeren in fietsnetwerken en fietsenstallingen. Ook moeten meer straten worden ingericht voor voetgangers.

Er staan geen specifieke maatregelen in het partijprogramma om de drukste wegen rustiger en groener te maken.

Op basis van de voorgestelde maatregelen in het partijprogramma is onduidelijk of wordt voldaan aan het vonnis van de rechter. De eerlijke omschakeling naar duurzaam verkeer wordt enigszins in gang gezet.

GroenLinks Amsterdam

GroenLinks kiest voor de fietser en de voetganger. De partij stelt concrete maatregelen voor, zoals:

 • 10.000 parkeerplaatsen opheffen;
 • de ring Sarphatistraat-Weteringschans-Marnixstraat autovrij maken;
 • een fietsboulevard aanleggen op de ring Mauritskade-Stadhouderskade-Nassaukade;
 • en laad- en losplekken na 2020 alleen toegankelijk maken voor deelnemers van de stadsdistributiecentra.

Parkeren wil GroenLinks duurder maken en alle wegen binnen de ring worden 30 km/u. In 2025 moeten van de partij alle auto’s uitstootvrij zijn. GroenLinks wil een flink aantal extra plekken voor openbaar vervoer in en om Amsterdam, waar voetganger, fiets, bus, tram en trein samenkomen in een uitgebreid netwerk. Ook de nachtmetro hoort daarbij.

Daarnaast wil GroenLinks elektrische deelauto’s en fatsoenlijke deelfietsen stimuleren.

Op basis van de voorgestelde maatregelen wordt waarschijnlijk voldaan aan het vonnis van de rechter. Er wordt ingezet op een eerlijke omschakeling naar duurzaam verkeer en gezonde lucht voor iedereen in Amsterdam.

Partij voor de Dieren
 Amsterdam

De Partij voor de Dieren (PvdD) wil investeren in veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer dat ook ‘s nachts en in het weekend rijdt. Vanaf 2020 moet het openbaar vervoer uitstootvrij zijn. De gemeente moet van de PvdD investeren in OV-fietsen op alle treinstations en belangrijke knooppunten.

De luchtkwaliteit moet van de PvdD minimaal voldoen aan de normen van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en daarvoor wil de partij het aantal voertuigen in de gemeente beperken en milieuzones uitbreiden. Aan de rand van de gemeente wil de PvdD overslagpunten, waarna verder vervoer minder vervuilend is. De PvdD wil bewoners stimuleren om leefstraten te organiseren.

Onnodige parkeerplaatsen moeten worden omgevormd tot bredere voetpaden, speelplaatsen, bloemrijke bermen of kleine parken. De PvdD wil snelle en veilige wandel- en fietspaden en fietssnelwegen en steunt elektrische deelauto’s en deelfietsen. Na oplevering van de Noord/Zuidlijn wil de partij fietsers in plaats van auto’s door één tunnelbuis van de IJtunnel.

Op basis van de voorgestelde maatregelen wordt waarschijnlijk voldaan aan het vonnis van de rechter. Er wordt ingezet op een eerlijke omschakeling naar duurzaam verkeer en gezonde lucht voor iedereen in Amsterdam.

CDA Amsterdam

Het CDA wil investeren in meer openbaar vervoer. Bij nieuwe woonlocaties moet eerst het openbaar vervoer aangelegd zijn en werken, ook als dat in het begin nog niet winstgevend is. Het CDA noemt als oplossingen voor luchtvervuiling:

 • doorstromingsmaatregelen
 • groene golven
 • groen openbaar vervoer
 • buurtparkeren

Het CDA wil fietsen meer stimuleren en meer fietsstraten waar de auto te gast is. Fietsen moet veilig zijn, dus de scooter moet naar de rijbaan. Het CDA wil door het opheffen van parkeerplaatsen meer ruimte voor fietsen, wandelen en groen maken. De partij wil investeren in ondergrondse parkeergarages. De parkeertarieven hoeven van het CDA niet omhoog.

Het CDA wil dat vervoerders van spullen hun krachten bundelen, zodat de stadslogistiek efficiënter wordt. De OV-fiets moet op meer plekken ingeleverd kunnen worden, zonder dat dit meer geld kost voor de fietser. Het CDA wil geen milieuzone en wil auto’s de ruimte blijven geven.

Op basis van de voorgestelde maatregelen wordt waarschijnlijk niet voldaan aan het vonnis van de rechter. Er is veel meer nodig voor een eerlijke omschakeling naar duurzaam verkeer en gezonde lucht voor iedereen in Amsterdam.

Partij van de Ouderen Amsterdam

De Partij van de Ouderen (PvdO) is voor uitbreiding van gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Verder wil de partij veilige fiets- en wandelroutes. Scooters zijn op die routes niet welkom. De PvdO wil dat de gemeente zich inzet voor meer oplaadpalen voor elektrische fietsen. Meer staat er niet in het programma of de website. 


Op basis van de voorgestelde maatregelen wordt waarschijnlijk niet voldaan aan het vonnis van de rechter. Er is veel meer nodig voor een eerlijke omschakeling naar duurzaam verkeer en gezonde lucht voor iedereen in Amsterdam.

Het klimaatmanifest - Voor en door jongeren

De klimaatcrisis stormt op ons af. Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. Het klimaatbeleid bepaalt of jongeren straks nog een toekomst hebben. Daarom zijn Jongeren Milieu Actief en 6 politieke jongerenorganisaties samen in actie gekomen. Samen met Jan Terlouw stelden zij een klimaatmanifest op. Hierin roepen de jongerenorganisaties de grote politieke partijen op om tijdens de formatie te kiezen voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Help jij mee?

Loading...