Overheid investeert vooral in vuile vervoersvormen

Amsterdam, 22 oktober 2019 – De overheid investeert vooral in vuile vormen van vervoer als auto en vrachtauto. 60% van alle overheidsinvesteringen, ruim 11 miljard euro, gaat naar wegen, slechts 21% gaat naar het spoor. Mensen met hogere inkomens profiteren hier het meest van omdat zij veel meer reizen met de auto. Het transport is in 2019 verantwoordelijk voor 21 procent van de CO2-uitstoot. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Onderweg naar schoon? van SEO-Amsterdam dat in opdracht van Milieudefensie is gemaakt.

De overheid investeert jaarlijks 11,3 miljard euro aan verkeer en vervoer. Ruim de helft hiervan, 6,8 miljard euro (60%), gaat naar het uitbreiden en onderhouden van wegen, viaducten en bruggen. De uitgaven aan de metro, bus, tram en spoor bedragen circa 3 miljard euro waarvan 2,3 miljard gaat naar de trein. Het grootste deel van de uitgaven, 8,4 miljard gaat naar personenvervoer en 2,3 miljard naar vrachtvervoer. De hoogste inkomens profiteren het meest van deze investeringen omdat zij veel meer per auto reizen dan mensen met lagere inkomens en twee keer zoveel kilometers afleggen. Mensen met een laag inkomen maken meer gebruik van bus, tram en metro. Het vliegtuig en de auto zijn de vormen van personenvervoer met de meeste CO2-uitstoot.

Verslaving aan asfalt

Bram van Liere, campaigner Klimaatrechtvaardigheid Verkeer: “De overheid moet totaal anders gaan investeren om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Het meeste geld gaat naar de vuilste vormen van vervoer. We moeten gaan investeren in schone vormen van vervoer en vooral voor mensen in afgelegen gebieden met de minste bereikbaarheid. Dit betekent in eerste plaats investeren in schoon vervoer als bus, trams, metro’s, fietsen en in landelijke gebieden in elektrische deelauto’s. Wij moeten af van de fossiele verslaving aan asfalt.”

Voor het eerst

Het is voor het eerst dat er onderzoek is gedaan naar de omvang van de investeringen door de overheid in verkeer en vervoer door rijk, provincies, stadsregio’s, gemeenten en waterschappen. Gekeken is welk deel gaat naar schone of vuile vormen van vervoer. Ook overheidsuitgaven voor onderhoud zijn meegenomen. De cijfers hebben betrekking op 2017-2018 maar de uitgaven voor verkeersstromen groeien jaarlijks ongeveer met hetzelfde percentage. De verwachting is dat de vraag naar mobiliteit zal blijven stijgen. Binnen Europa stijgt de luchtvaart het meest gevolgd door vrachtvervoer.

Operatie Klimaat

Donderdag 24 oktober start Milieudefensie met Operatie Klimaat waarin honderden vrijwilligers de straat op gaan om te praten met burgers over hoe het klimaatbeleid eerlijker kan? Welke oplossingen en uitdagingen zijn er? Een van de onderwerpen van gesprek is of de overheid meer geld moet steken in openbaar vervoer en fiets dan in auto. Mensen willen graag bereikbaar blijven maar er is ook de noodzaak om CO2-uitstoot van de vuile vormen van vervoer terug te dringen.

Download: onderzoeksrapport Onderweg naar schoon?

Kom 31 mei naar de Klimaatmars op de Zuidas

Op vrijdag 31 mei nemen we de Amsterdamse Zuidas over. Hét symbool van de macht van bedrijven. Omdat grote vervuilende bedrijven blijven vervuilen. Als zij daar niet mee stoppen, loopt de klimaatcrisis volledig uit de hand. Ben jij 1 van de tienduizenden die we daar verwachten?

Loading...