english

Onderweg naar schoon?

Dit rapport brengt de uitgaven voor transportinfrastructuur van het Rijk, provincies, stadsregio’s, waterschappen en gemeenten in kaart. Daarbij staat de vraag centraal of deze uitgaven bedoeld zijn voor CO2-intensieve of minder CO2-intensieve vormen van mobiliteit.

Overheidsinvesteringen zijn gedefinieerd als: uitgaven door een overheid voor de aanleg en het onderhoud van vervoersinfrastructuur plus de uitgaven voor het openbaar vervoer. Het gaat om de uitgaven in het meest recente jaar: meestal is dit 2017 of 2018.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Milieudefensie.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Onderweg naar schoon?'
Onderweg naar schoon.pdf — 754 KB

Hoe geef jij onze aarde door?

Hoe geef jij onze aarde door? Dat is dé vraag bij de verkiezingen in maart. Laten we deze keer niet voor onszelf stemmen, maar voor onze kinderen en hun toekomst. En voor álle mensen die geraakt worden door de klimaatcrisis. Teken de oproep en laat zien dat het klimaat beslissend is voor jouw stem.

Loading...