english

Onderweg naar schoon?

Dit rapport brengt de uitgaven voor transportinfrastructuur van het Rijk, provincies, stadsregio’s, waterschappen en gemeenten in kaart. Daarbij staat de vraag centraal of deze uitgaven bedoeld zijn voor CO2-intensieve of minder CO2-intensieve vormen van mobiliteit.

Overheidsinvesteringen zijn gedefinieerd als: uitgaven door een overheid voor de aanleg en het onderhoud van vervoersinfrastructuur plus de uitgaven voor het openbaar vervoer. Het gaat om de uitgaven in het meest recente jaar: meestal is dit 2017 of 2018.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Milieudefensie.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Onderweg naar schoon?'
Onderweg naar schoon.pdf — 754 KB

Zorg voor elkaar en de toekomst

Het gaat nu maar om 1 ding: het oplossen van de coronacrisis. Samen kunnen we deze crisis aan. Toch is het verstandig om ook alvast vooruit te kijken: naar de economische crisis en de klimaatcrisis. Want hoe willen we verder? Door nu naar de toekomst te kijken, komen we hier samen beter uit.

Loading...