Onze advocaat Roger Cox in Time top 100 meest invloedrijke personen 2021

Vandaag is bekend gemaakt dat Roger Cox, onze advocaat in de Klimaatzaak tegen Shell, in de lijst ‘100 most influential people of 2021' van Time staat. Dat is fantastisch nieuws! En een uitgelezen kans om te vertellen waar Roger Cox zijn inspiratie vandaan haalt

Time Magazine
Elk jaar stelt Time Magazine een lijst met de 100 meest invloedrijke personen van het afgelopen jaar samen. Dit jaar is onze klimaatzaak advocaat Roger Cox daar één van. Hij werd aangedragen door niemand minder dan Al Gore.  Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op! Op 26 mei wonnen we samen met Roger Cox en zijn team de klimaatzaak tegen Shell. En dat was niet de eerste rechtszaak. Samen met Urgenda won hij  namelijk ook de rechtszaak tegen de staat.

Klimaatadvocaat in hart en nieren

Roger is van huis uit geen klimaatadvocaat, maar bouwadvocaat. Na het zien van Al Gore’s film, An Inconvenient Truth, vroeg Roger zich af of hij als advocaat vanuit de juridische hoek een rol kon spelen in het stoppen van gevaarlijke klimaatverandering. Als eerste zorgde hij ervoor dat An Inconvenient Truth overal in Nederland gratis in filmhuizen te zien was. Vervolgens nam hij contact op met verschillende milieuorganisaties. Marjan Minnesma van Urgenda was de eerste die toehapte. Ze nodigde Roger uit om plaats te nemen in een denktank.

roger.jpg

Revolutie met Recht

In 2011 ging hij niet op vakantie met zijn gezin, maar schreef hij een boek: Revolutie met recht. Hierin beschrijft hij hoe je de staat via de rechter kan dwingen om fatsoenlijk klimaatbeleid te maken. Hij stelt in het boek dat als de overheid niet genoeg doet om klimaatverandering te stoppen, zij zich schuldig maakt aan een onrechtmatige daad. Marjan Minnesma las mee en wilde dat toetsen in de praktijk. En met succes! Urgenda won de rechtszaak tegen de staat, die werd gedwongen meer te doen om de CO2-uitstoot terug te dringen.

De Klimaatzaak tegen Shell

En toen ging de bal pas echt rollen. Onze directeur Donald Pols vroeg zich af of een extreem vervuilend bedrijf als Shell op dezelfde manier aangepakt kon worden. In 2018 , toen we rechtszaak aankondigden, waren journalisten nog sceptisch. Toch wonnen we in 2021 de zaak tegen Shell. En hiermee schreef Roger voor de tweede keer in zijn leven geschiedenis.

De zaken zorgen voor een domino-effect. Niet alleen staten, maar ook andere fossiele bedrijven in het buitenland worden aangeklaagd. De aanklagers laten zich allemaal inspireren en soms ook adviseren door Roger Cox.

"Trots en vereerd dat ik ben opgenomen in de #TIME100 list. Ik dank Time Magazine voor de erkenning van mijn werk. Ik ben verheugd te vernemen dat ook internationaal het grote belang wordt gezien van de op handen zijnde klimaatramp. Dat wordt onderkend dat er voor ieder mens, op zijn eigen wijze, een taak ligt om het uiterste te doen om deze wereld leefbaar te houden voor de generaties die na ons komen. In de komende jaren zal ik mij, tezamen met mijn team, blijven inzetten voor dit doel." - Roger Cox

 

rogerdonaldbhklimaatzaakShell62.jpg

Help Roger een handje

Roger werkt niet alleen. Hij heeft een heel team van fantastische, keihard werkende mensen om zich heen. Het hoger beroep in de Klimaatzaak tegen Shell kunnen wij alleen betalen met de financiële steun van heel veel mensen. Wil jij Roger en zijn team een handje helpen?  Steun onze rechtszaak dan met een gift.

Word mede-eiser in onze Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...