Niet boren naar schaliegas bij mij in de buurt, zeggen 7 op 10 Nederlanders

Schaliegas is een van de minst populaire energie-opties onder Nederlanders en andere Europeanen. Dit blijkt uit een groot onderzoek in opdracht van de Europese Commissie. In ons land zou 71% van de mensen zich zorgen maken als energiebedrijven bij hen in de buurt naar schaliegas zouden gaan boren. Daarnaast vindt een overgrote meerderheid schaliegas geen goede investeringskeuze voor het nationale energiebeleid van de komende 30 jaar.

Opmerkelijk is dat schaliegas zelfs ruim lager scoort dan kernenergie, waar in ons land twee keer zo veel voorstanders voor zijn – en dat er ook meer steun is voor ondergrondse CO2-opslag, dan voor het fracken en omhoog pompen van schaliegas.

Duurzame energie zou nu in Nederland echter de prioriteit moeten krijgen in het energiebeleid voor de komende 30 jaar, zo geeft 60% van de ondervraagden aan. Maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie krijgen daarna de meeste steun (29% – respondenten mochten meerdere opties aanvinken.)

Uit de studie blijkt ook dat ruim driekwart van de Nederlanders een belangrijke rol voor Brussel ziet om te zorgen dat benaderingen voor de winning van schaliegas binnen de EU ‘harmonieus en consistent’ zijn.

Ook in andere EU-lidstaten zijn burgers kritisch over schaliegas. Slechts 20% van de Europeanen zou zich geen zorgen maken als er lokale boorprojecten zouden starten. En ook gemiddeld in de EU wordt schaliegas gezien als een slechte investering voor het energiebeleid voor de komende 30 jaar.

Vervuiling van bodem en lucht

In Frankrijk worden de milieurisico’s zelfs zo hoog ingeschat dat daar al een algeheel moratorium is afgekondigd op boringen naar schaliegas – waarmee ook proefboringen niet langer zijn toegestaan.

Ook onder leden van het Europees Parlement brokkelt de steun voor boorplannen langzaam af. De vereist boortechniek kan leiden tot zware vervuiling van bodem, water en lucht in winningsgebieden. Daarnaast komen bij de gebruikte boortechnieken vooralsnog onbekende hoeveelheden van het krachtige broeikasgas methaan vrij.

Europees opinieonderzoek

De Europese Commissie heeft een groot opinieonderzoek uitgevoerd waarin burgers in alle EU-lidstaten is gevraagd naar hun voorkeuren en zorgen ten aanzien van toekomstig energiebeleid.

Voor de studie Attitudes of Europeans towards Air Quality, die deze maand is gepubliceerd, zijn afgelopen september 25.500 inwoners uit EU-staten telefonisch gevraagd naar hun voorkeuren ten aanzien van huidige energiekeuzes, die de komende 30 jaar effect zullen hebben.

Maar liefst 70 procent van de Europeanen vindt dat de tijd rijp is voor vergroening van de energievoorziening. Zij willen dat over deze periode de grootste prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling van duurzame energie. De minste steun bestaat voor de winning van schaliegas.

Nederlanders willen einde aan fossiel tijdperk

De studie geeft ook een unieke kijk in de cijfers per land – waaruit ook blijkt dat de meeste Nederlanders inmiddels vinden dat het fossiele tijdperk ten einde moet komen – of dat nou gaat om ouderwetse vormen als steenkool of om onconventionele fossiele brandstoffen. Onder de laatste categorie noemt de studie steeds expliciet de winning van schaliegas als voorbeeld.

De slechte ervaringen van burgers in de VS zijn hier blijkbaar goed doorgedrongen, want ook in Nederland zegt inmiddels een ruime meerderheid zich zorgen te maken als er lokale boorprojecten zouden starten.

Sowieso wordt schaliegas gezien als een van de minst aantrekkelijke energie-opties, vergelijkbaar met ouderwetse fossiele brandstoffen – en ruim na energie-opties als kernenergie en ondergrondse CO2-opslag (CCS).

Voor de komende 30 jaar zou de prioriteit echter moeten liggen op investering in duurzame energie, zegt 60% van de Nederlanders. Daarna wordt energiebesparing het belangrijkst geacht.

Stuur een kaartje naar Shell

Shell maakt plannen om naar olie en gas te boren op meer dan 750 plekken wereldwijd: van de Waddenzee tot Argentinië. Daarmee laat Shell zien het vonnis van de klimaatzaak niet serieus te nemen. Geef tegengas en stuur de bestuursleden van Shell een kaartje.

Loading...