Succes! Nederland stapt uit verdrag dat klimaatbeleid dwarsboomt

Nederland stapt uit het energiehandvestverdrag (ECT). Dat maakte minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) dinsdagavond bekend. Het besluit is goed nieuws voor het klimaat.

Het verdrag uit 1994 beschermt de belangen van grote vervuilende bedrijven. Door dit verdrag kunnen overheden te maken krijgen met miljoenenclaims als ze klimaatmaatregelen nemen. Daarmee staat het ECT het halen van de klimaatdoelen van Parijs in de weg.

Vorige week schreven 12 maatschappelijke organisaties, waaronder Milieudefensie, een brief aan het kabinet om uit het omstreden energiehandvestverdrag te stappen. Jetten toont nu daadkracht door deze oproep te volgen.

Teken de oproep

Door uit het ECT te stappen, beperkt Nederland de macht van multinationals. Nu moeten we doorpakken en een goed klimaatplan eisen van  grote vervuilende bedrijven. Vind jij dat ook? Onderteken dan de oproep. Samen pakken we grote vervuilers aan.

Stuur grote vervuilers de Laatste Aanmoediging

Dit voorjaar is het erop of eronder. Grote bedrijven spelen een beslissende rol in de klimaatcrisis. Tijdens hun jaarlijkse aandeelhoudersvergadering stemmen zij over hun toekomst. En die van ons klimaat. Stuur de laatste aanmoediging en overtuig CEO's om het juiste te doen.

Loading...