Milieudefensie verzoekt Kamp schaliegasvergunningen per direct in te trekken

Milieudefensie feliciteert de inwoners van Boxtel, Haaren en de Noordoostpolder met hun schaliegasoverwinning. Onder invloed van maatschappelijke druk heeft minister Kamp van Economische Zaken besloten proefboringen naar schaliegas in Nederland voorlopig uit te stellen. Milieudefensie roept Kamp op de daad bij woord te voegen en de opsporingsvergunningen voor schaliegas die verleend zijn aan Cuadrilla en andere boorbedrijven per direct in te trekken.

Geert Ritsema, campagneleider energie en grondstoffen bij Milieudefensie: 'We hebben een belangrijk slag gewonnen, maar zijn er nog niet. Minister Kamp koopt tijd door proefboringen nu uit te stellen. Hij zegt een geschikte locatie te willen vinden, maar eigenlijk wil hij natuurlijk proberen het draagvlak te vergroten voor het controversiële en vervuilende schaliegas. Daar zal hij een harde dobber aan hebben, want Nederland wil geen schaliegas maar duurzame energie. En terecht: schaliegas is overbodig, schadelijk voor de lokale omgeving en het drinkwater en het is een bedreiging voor het klimaat.'

De Commissie voor de milieueffectrapportage (MER), die vandaag met een oordeel komt over het omstreden onderzoek over de risico's van schaliegaswinning door ingenieursbureau Witteveen+Bos, concludeert dat de bovengrondse effecten op kwaliteit van leefomgeving en natuur en milieu daarin niet voldoende zijn meegenomen. Die effecten zijn groot, waardoor omwonenden terecht geen schaliegasboringen in hun omgeving willen.

Vergunningen intrekken

Milieudefensie zou het een logische stap vinden als minister Kamp nu de bestaande vergunningen voor proefboringen intrekt. In de opsporingsvergunningen die in 2009 zijn verleend aan het Britse boorbedrijf Cuadrilla is opgenomen dat het Rijk die mag intrekken als er binnen drie jaar geen proefboringen zijn gedaan. Deze termijn is inmiddels verstreken, dus minister Kamp kan de vergunningen die zijn afgegeven voor Brabant en de Noordoostpolder per direct intrekken.

Ritsema: 'Alleen op deze manier kan minister Kamp de inwoners van de boorgebieden voorlopig gerust stellen. Vervolgens kan hij op zoek gaan naar een andere locatie. Maar wij kunnen hem verzekeren dat hij nooit een plek gaat vinden waar geboord kan worden zonder risico's en zonder verzet van omwonenden'.

Verzet tegen schaliegas groeit - en gaat door

Het verzet tegen schaliegasboringen groeit inmiddels met de dag. Al meer dan zestig gemeenten en vier provincies hebben zich schaliegasvrij verklaard. Rond de beoogde boorlocaties bij Boxtel, Haaren en de Noordoostpolder zijn groepen van bezorgde inwoners actief en ook daarbuiten groeit het verzet: al meer dan 55.000 Nederlanders hebben de online petitie van Milieudefensie tegen schaliegasboringen getekend.

Ook de commissie MER concludeert dat juist de bovengrondse effecten op kwaliteit van leefomgeving en natuur en milieu niet door Kamp zijn meegenomen in de afweging. Die effecten zijn groot, waardoor omwonenden terecht geen schaliegas willen.

Geert Ritsema is vandaag één van de genodigde sprekers bij een hoorzitting over schaliegas in de Tweede Kamer. Tijdens de hoorzitting ondervraagt de vaste kamercommissie van Economische Zaken een aantal experts en belanghebbenden.

Word mede-eiser in onze nieuwe Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...