english

Milieudefensie tekent bezwaar aan tegen verlenging schaliegasvergunning Brabant

Milieudefensie tekent officieel bezwaar (1) aan tegen de tijdelijke verlenging van de opsporingsvergunning van schaliegasbedrijf Cuadrilla in Brabant. Morgen vervalt deze opsporingsvergunning voor de omgeving van Boxtel, die voor een periode van vijf jaar was afgegeven. Eerder zegde de gemeente Boxtel al het huurcontract met Cuadrilla op voor de beoogde boorlocatie (2). Cuadrilla wil daar gaan boren naar schaliegas zodra het moratorium wordt opgeheven. Milieudefensie vindt het onbegrijpelijk dat minister Kamp een opsporingsvergunning verlengt, terwijl er in ons land een verbod is op schaliegasboringen.

Ike Teuling, campaigner schaliegas bij Milieudefensie: “Het moratorium op schaliegasboringen loopt eind volgend jaar af, maar Minister Kamp van Economische Zaken is duidelijk al aan het voorsorteren op een besluit vóór schaliegas. Hij verlengt nu met een rare juridische truc de vergunningen van Cuadrilla, in plaats van deze te laten verlopen. Daarmee wordt de hele discussie over nut en noodzaak van schaliegas, die het komende jaar gevoerd moet gaan worden, een wassen neus”.

Verlenging wordt waarschijnlijk herroepen

"Door ons bezwaar is overigens de kans groot dat een rechter het juridisch gammele verlengingsbesluit van Kamp alsnog moet herroepen,” stelt Teuling. “Cuadrilla moet dan gewoon een nieuwe vergunning aanvragen, mocht Kamp het verbod op boringen opheffen". Dat komt doordat de minister in de bezwaarprocedure het verlengingsbesluit moet heroverwegen 'uitgaande van alle feiten en omstandigheden van dat moment'. Dat betekent dat in het besluit ook het feit betrokken moet worden dat de vergunning van Cuadrilla inmiddels verlopen is, zodat verlenging niet meer mogelijk is. Een vergunning kan namelijk alleen verlenging worden tijdens de looptijd en niet daarna.

Op dit moment zijn er twee vergunningen voor het boren naar schaliegas in ons land. Deze zijn 'on hold' gezet door het moratorium. De vergunning van Cuadrilla in Brabant verloopt morgen, die in de Noordoostpolder in juni 2015. Milieudefensie verzocht minister Kamp in maart 2014 al om de vergunningen van Cuadrilla helemaal in te trekken (3). Het bedrijf had die namelijk nooit mogen krijgen, omdat het niet voldoet aan de eisen die de overheid stelt. Bij boringen in het Verenigd Koninkrijk liet het bedrijf namelijk een gebrek aan 'maatschappelijke verantwoordelijkheidszin' zien: het veroorzaakte daar aardbevingen vanwege gebrekkig vooronderzoek, overschreed de voor bescherming van vogels ingestelde boorperiode en loosde radioactief afvalwater in een rivier.

De minister weigerde desondanks om de vergunning in te trekken. In plaats daarvan kiest hij er nu voor om de eerste van deze vergunningen waarvan de wettelijke termijn verstreken is te verlengen. Ike Teuling: “Kamp laat opnieuw een kans liggen om de door hem onzorgvuldig verleende vergunning aan dit onbetrouwbare cowboybedrijf in te trekken. Dat laat duidelijk zien dat de opzet van de structuurvisie een farce is: Kamp is blijkbaar niet van plan een zorgvuldige afweging te maken en serieus te overwegen schaliegasboringen voorgoed te verbieden. Hiermee gaat hij compleet voorbij aan de maatschappelijke discussie over schaliegas en de wens van veel Nederlanders om de stap te maken naar een fossielvrije samenleving. Hij loopt vooruit op een besluit dat nog lang niet vast ligt”.

Besluit over schaliegasboringen in Nederland

Vanwege het wijdverbreide protest tegen schaliegasboringen in ons land heeft minister Kamp het moratorium op schaliegasboringen in de afgelopen jaren al een aantal keer moeten verlengen. In de tussentijd wordt nu gewerkt aan de Structuurvisie Schaliegas, een onderzoek naar nut en noodzaak van schaliegas en geschikte locaties voor boringen. Deze structuurvisie wordt eind 2015 vastgesteld. De minister kan dus pas op zijn vroegst begin 2016 groen licht geven voor schaliegasboringen. Teuling: “Er zijn inmiddels 224 gemeenten en tien provincies (4) die hebben aangegeven geen schaliegasboringen binnen hun grenzen te willen. Wij vinden het niet meer dan logisch dat Kamp in 2016 besluit tot een permanent verbod. Deze 'schaliegasvrije' overheden maken zich terecht zorgen over vervuiling van drinkwater, aardbevingen en grootschalige industrialisering van het landschap. Bovendien heeft Nederland helemaal geen schaliegas nodig. Als we zuiniger doen met onze gasvoorraad – waar de Groningers ook blij mee zullen zijn-, inzetten op energiebesparing en volop gaan voor duurzame energie, hebben we geen fossiele brandstoffen nodig”.

Noten
(1) Bezwaar Milieudefensie tegen verlenging schaliegasvergunning Cuadrilla Brabant

(2)
Bericht in Binnenlands Bestuur over het huurcontract van Cuadrilla: Schaliegasbedrijf moet Boxtel verlaten

(3) Milieudefensie doet intrekkingsverzoek schaliegasvergunningen Cuadrilla

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...