english

Milieudefensie doet intrekkingsverzoek schaliegasvergunningen Cuadrilla

In tegenstelling tot eerdere uitspraken van minister Kamp zijn er geen juridisch houdbare afspraken tussen het ministerie van Economische Zaken en schaliegasbedrijf Cuadrilla over financiële aansprakelijkheid bij schade door schaliegasboringen in Nederland. Dat blijkt uit correspondentie tussen Cuadrilla en het ministerie die Milieudefensie heeft verkregen via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Minister Kamp heeft geen enkele garantie dat Cuadrilla bij vervuiling van grondwater of bij aardbevingen voor de kosten zal opdraaien. Milieudefensie en de Stichting Schaliegasvrij Nederland willen daarom dat minister Kamp de vergunningen van Cuadrilla zo snel mogelijk intrekt en doen vandaag een officieel intrekkingsverzoek (2).

Onderzoek van Milieudefensie toonde in november aan dat de Nederlandse dochterbedrijven van het Britse Cuadrilla Resources Ltd. veel te weinig vermogen (2) hadden om voor eventuele schade op te draaien, terwijl dat wel één van de voorwaarden was waaronder het ministerie boorvergunningen aan het bedrijf heeft verleend. Minister Kamp stelde in december in antwoord op Kamervragen dat “...mede gezien de relatie met het moederbedrijf Cuadrilla Resources Ltd, geen reden [is] om te twijfelen aan de financiële capaciteit van de vergunninghouder.” Uit de overheidsdocumenten die Milieudefensie nu in handen heeft, blijkt echter dat daarover helemaal geen afspraken zijn gemaakt. Cuadrilla stelt slechts in een brief aan de minister dat “Cuadrilla haar (…) financiële mogelijkheden ter beschikking stelt van Brabant BV” (3) zonder dat daar verdere rechtsgeldige documenten of een formele garantstelling aan te grondslag liggen.

Ike Teuling, inhoudelijk medewerker energie en grondstoffen bij Milieudefensie: “Mocht Cuadrilla straks gaan boren, en er gaat iets mis, dan staat Nederland dus met lege handen als het moederbedrijf niet thuis geeft. Wie draait dan voor de schade op? Kamp gelooft Cuadrilla op haar blauwe ogen, maar de praktijk in het Verenigd Koninkrijk wijst uit dat Cuadrilla helemaal niet zo betrouwbaar is. In Blackpool veroorzaakte Cuadrilla aardbevingen vanwege gebrekkig vooronderzoek, in Lancashire overschreed het bedrijf de boorperiode en werd radioactief afvalwater in de rivier geloosd. Dit soort risico's moet je niet willen nemen. Daarom eisen wij dat Kamp de vergunningen per direct intrekt”.

Juriste Bondine Kloostra van Van den Biesen Kloostra Advocaten, die Milieudefensie adviseert, stelt: “In de Nederlandse wetgeving over mijnbouw is bepaald dat een vergunning moet worden geweigerd als de financiële middelen van het bedrijf dat naar schaliegas wil (proef)boren ontoereikend zijn en als de aanvrager al eerder een gebrek aan 'maatschappelijke verantwoordelijkheidszin' liet zien. In geval van Cuadrilla is de financiële dekking onvoldoende en zijn eerdere slechte ervaringen met Cuadrilla door de minister niet bij de beoordeling betrokken.”

Moratorium
In september 2013 verlengde minister Kamp het moratorium op schaliegasboringen tot eind 2014, waardoor Cuadrilla de activiteiten voorlopig heeft moeten stilleggen. Ondertussen blijft het protest in Nederland tegen schaliegas groeien. Al meer dan 165 gemeenten en acht provincies verklaarden zich schaliegasvrij (4). Ook de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder, waar Cuadrilla de eerste boorputten wil slaan, en de provincie Noord-Brabant dienden eerder al een verzoek tot intrekking van de vergunningen in.

Noten

(1) In 2009 en 2010 verleende minister Kamp opsporingsvergunningen voor schaliegas aan  het Britse bedrijf Cuadrilla Resources Ltd. Deze vergunningen werden overgedragen aan twee dochters van Cuadrilla: Brabant Resources BV heeft een vergunning in handen voor het boren naar schaliegas in Brabant, Hardenberg Resources BV  bezit de vergunning voor boren in de Noordoostpolder.

(2) Onderzoek van SOMO toonde in november 2013 al aan dat een van de dochterbedrijven van Cuadrilla, Cuadrilla Hardenberg in 2011 een boekwaarde van slechts 14.000 GBP had. Cuadrilla Brabant had een boekwaarde van 1 miljoen GBP maar draaide tegelijkertijd in 2011 bijna 700.000 GBP verlies. Ter vergelijking: in Groningen wordt nu 1 miljard euro uitgetrokken voor schadevergoedingen door gasbevingen.

(3) Brief van 22 maart 2010 van Cuadrilla aan De Minister van Economische Zaken, betreft: 'verzoek toestemming overdracht opsporingsvergunning Noord-Brabant'

(4) Overzicht schaliegasvrije gemeenten en provincies

Het klimaatmanifest - Voor en door jongeren

De klimaatcrisis stormt op ons af. Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. Het klimaatbeleid bepaalt of jongeren straks nog een toekomst hebben. Daarom zijn Jongeren Milieu Actief en 6 politieke jongerenorganisaties samen in actie gekomen. Samen met Jan Terlouw stelden zij een klimaatmanifest op. Hierin roepen de jongerenorganisaties de grote politieke partijen op om tijdens de formatie te kiezen voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Help jij mee?

Loading...