english

Milieudefensie presenteert eerlijke CO2-heffing voor zware industrie

De vervuilende industrie in Nederland betaalt nauwelijks voor zijn eigen vergroening. Die rekening komt vooral bij kleinere bedrijven terecht. Daarom stellen we een CO2-heffing voor de industrie voor. Wel zo eerlijk.

Teken voor duurzaam herstel

Nieuw onderzoek in opdracht van Milieudefensie toont aan dat een heffing van 9 euro per ton CO2 genoeg is. Dan betaalt de vervuiler gewoon zelf voor zijn vergroening en kunnen de kosten voor kleinere bedrijven omlaag.

Hoe zit het precies?

In augustus 2020 publiceerde Milieudefensie een onderzoek over de vergroening van de Nederlandse industrie. Wat bleek? De zware en meest vervuilende industrie draagt voor minder dan 20% bij aan de vergroening van de Nederlandse industrie (SDE++). De rest wordt opgebracht door andere bedrijven, veelal middelgrote en kleine bedrijven (zoals fiets- en koekjesfabrikanten). Die bedrijven gaan niet investeren in CO2-opslag of waterstof, zoals de grote industrie, maar betalen daar wel voor.

Wat gaat het kabinet doen?

Maandag 2 november a.s. vergadert de Tweede Kamer over de nieuwe belastingplannen. Daaronder ook het wetsvoorstel van de regering voor een CO2-heffing voor de industrie. In het voorstel van het kabinet hoeft de industrie niets te betalen voor het grootste deel van zijn CO2-uitstoot. Ze betalen alleen een heffing voor het laatste kleine stukje uitstoot. Dat spoort de grote vervuilers aan om alleen dat stuk van hun uitstoot aan te pakken.

Nieuw onderzoek: de vervuiler kan zelf betalen

We hebben onderzoeksbureau CE Delft gevraagd een alternatief door te rekenen. In plaats van gratis CO2-uitstoot is een heffing onderzocht waarbij de industrie betaalt voor de hele uitstoot. Met de opbrengst kan de industrie de eigen uitstoot omlaag brengen.

Dat klinkt logisch en dat is het ook. Met een heffing van slechts 9 euro per ton CO2 in 2021 en 17 euro in 2030 is dit al mogelijk. Bovendien zorgt deze heffing in 2030 voor een miljoen ton CO2-uitstoot minder dan het voorstel van het kabinet. En volgens CE Delft leidt de invoering van deze heffing niet tot verlies van banen.

De kleinere bedrijven betalen nu voor de vergroening van de zware industrie via een opslag op de energierekening, de zogenaamde Opslag Duurzame Energie (ODE). Die bijdrage kan dan omlaag. Zo betalen de grote vervuilers voor hun eigen vergroening. Dat is wel zo eerlijk.

Doe mee, teken voor duurzaam herstel

Laat de politiek weten dat het steunen van de grote vervuilende industrie echt niet langer kan. Vervuilende bedrijven krijgen door de crisis miljarden steun zonder voorwaarden. Laten we juist nu kiezen voor duurzame oplossingen voor iedereen. Dit is het moment voor verandering. Help je mee? Samen hebben we meer invloed. Dankjewel!

Teken voor duurzaam herstel

Noodoproep: geen geld naar grote klimaatvervuilers

De wereld warmt gevaarlijk op. Alleen als íedereen meedoet, kunnen we de grootste klimaatrampen nog voorkomen. Wij lieten onderzoeken of 29 grote bedrijven ook meedoen. En wat blijkt: zij gaan gewoon door met vervuilen alsof er geen klimaatcrisis is. Het is tijd om deze bedrijven nú aan te pakken. Doe je mee?

Loading...