english

Milieudefensie heeft een nieuwe voorzitter: Marty Smits

Ons eerste online ledencongres van 29 augustus was een groot succes. 200 mensen deden mee en ruim 1200 mensen brachten hun stem uit. Zo ook voor een nieuwe voorzitter.

Nicole Bakker heeft haar voorzittersstokje overgedragen aan Marty Smits. We willen Nicole ontzettend bedanken voor haar enorme betrokkenheid en inzet in de afgelopen 3.5 jaar. Als voorzitter heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan het vergroten van de betrokkenheid van een meer diverse groep leden. Met het afgelopen ledencongres als belangrijk hoogtepunt. We hebben er alle vertrouwen in dat Marty Smits de rol van voorzitter met verve over zal nemen.

Wie is Marty Smits?

Marty Smits is 47 jaar, vader van 2 kinderen en sociaal ondernemer in zonne-energie. Hij heeft een passie voor de natuur en verduurzaming. Marty is ervan overtuigd dat Milieudefensie essentieel is voor de succesvolle en rechtvaardige omslag naar een duurzame samenleving en economie.

Als nieuwe voorzitter wil hij helpen bij de volgende stap naar nog meer impact. Bij D66 heeft hij een centrale rol gespeeld in het mobiliseren van leden, het versimpelen van de organisatie, het groeien van ledenaanwas en het bouwen van een sterke vereniging. Als oud-consultant brengt hij 20 jaar ervaring in het werken met grote bedrijven. Hoe zij werken, waarom ze traag veranderen en hoe je meer snelheid kan afdwingen.

Hij ziet ernaar uit om samen met leden, gelijkgestemden en de werkorganisatie te bouwen aan een duurzame rechtvaardige wereld. We wensen Marty veel succes!

Presidium en leden geschillencommissie
Danielle Gijzen-Jansen en Anja Wiersma zijn gekozen als leden voor de geschillencommissie. Jos Oude Elferink blijft presidiumlid en het presidium wordt de komende jaren versterkt door Rosalie Smit en Paul Kusters.. Wij nemen afscheid van Bert van Pinxteren, die als presidiumlid de ALV van 29 augustus voor de laatste keer voorzat.

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Wil je meer weten?

Loading...