english

Milieudefensie: 130 is onwettig Maximumsnelheid moet omlaag

Amsterdam, 5 september 2019 – Milieudefensie concludeert op basis van de recente uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid (PAS) dat de invoering van 130 km per uur op veel snelwegen onwettig is. Ook op wegen waar al 130 wordt gereden, moet de snelheid volgens Milieudefensie terug naar ten minste 120 km per uur. De organisatie heeft daartoe een handhavingsverzoek neergelegd bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dat verantwoordelijk is voor de handhaving. Maandag werd duidelijk dat ook al geplande snelheidsverhogingen voorlopig niet doorgaan.

130 is illegaal
Door de stikstofuitspraak van de Raad van State in mei is een snelheidsverhoging naar 130 km/u in strijd met de wet. Milieudefensie ontdekte dat de verhoging van de maximumsnelheid op verschillende trajecten is ingevoerd zonder deze te toetsen aan de Wet natuurbescherming. Bram van Liere, campagneleider Verkeer bij Milieudefensie: “Harder rijden is schadelijk voor de natuur. Een goede natuurtoets voor je de snelheid omhoog gooit, is wel het minste dat had moeten gebeuren, maar dat heeft de minister overgeslagen.” Milieudefensie wees minister Schultz van Haegen al in 2015 en 2016 met zienswijzen op de bezwaren tegen de snelheidsverhoging. Om een principiële uitspraak uit te lokken heeft Milieudefensie het handhavingsverzoek gericht tegen één verkeersbesluit. Het gaat daarin om het verhogen van de maximum snelheid op onder meer de A15 Tiel-Valburg, de A2 Leenderheide-Budel en de A7 Tijnje-Drachten.

Handhavingsverzoek eerder succesvol
Niet alleen nieuwe verhogingen van de maximumsnelheid zijn door het overslaan van de toetsing illegaal, ook de wijzigingen van de afgelopen jaren naar 130 kunnen niet door de beugel en dienen in afwachting van een natuurtoets te worden teruggedraaid. De minister van LNV is verantwoordelijk voor de handhaving van de wet natuurbescherming, daarom is het handhavingsverzoek gericht aan minister Schouten en niet aan verkeersminister Van Nieuwenhuizen. Een dergelijke stap is niet ongebruikelijk: Milieudefensie Westerveld verzocht eerder succesvol om handhaving tegen gasbedrijf Vermilion dat een proefboring wilde doen zonder de benodigde natuurvergunning.

Goed nieuws voor klimaat en natuur
De stikstofuitspraak heeft al veel projecten die schadelijk zijn voor klimaat en natuur, zoals de verbreding van de A27/A12, uitbreidingen van de bio-industrie en een gasboring gestopt. Van Liere: “Om de stikstofuitstoot en de klimaatcrisis te verminderen moeten we onder meer voldoen aan de uitspraak van de Raad van State. Het is nodig onze minister Schouten hiermee te helpen door middel van een handhavingsverzoek. Haar collega van verkeer Van Nieuwenhuizen zal terug moeten schakelen en eerst de benodigde natuurtoets moeten uitvoeren.”

Lees hier het handhavingsverzoek van Milieudefensie.

Meer informatie over het PAS

Het klimaatmanifest - Voor en door jongeren

De klimaatcrisis stormt op ons af. Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. Het klimaatbeleid bepaalt of jongeren straks nog een toekomst hebben. Daarom zijn Jongeren Milieu Actief en 6 politieke jongerenorganisaties samen in actie gekomen. Samen met Jan Terlouw stelden zij een klimaatmanifest op. Hierin roepen de jongerenorganisaties de grote politieke partijen op om tijdens de formatie te kiezen voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Help jij mee?

Meer informatie:

Loading...