english

Milieudefensie: Pas op de plaats voor Vermilion

Westerveld/Amsterdam, 6 augustus 2019 – Het Canadese gasbedrijf Vermilion mag voorlopig geen nieuwe activiteiten ondernemen in het Friese Noordwolde vanwege de risico's voor een nabijgelegen Natura 2000-gebied. Aanleiding is een handhavingsverzoek dat Milieudefensie afdeling Westerveld heeft ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Vermilion wilde vorige week al beginnen met de opbouw van een installatie in Noordwolde om een aantal maanden naar gas te boren in een nieuw gasveld onder het Friese dorpje De Hoeve.

Stikstof in Natura 2000-gebied

Milieudefensie trok aan de bel omdat het bedrijf zijn verplichte berekeningen van stikstofuitstoot niet goed had verricht en daarmee Europese wetgeving dreigt te overtreden. Vermilion beweerde eerder dat er geen extra stikstofuitstoot is in Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold en Leggelderveld. Maar volgens Alie Eiting van Milieudefensie Westerveld kan Vermilion dat helemaal niet zeggen. “Wij zagen dat het bedrijf niet alle verplichte berekeningen had gemaakt. En ze hebben geen rekening gehouden met de recente uitspraak van de Raad van State over het Nederlandse stikstofbeleid (PAS)."

Lees hier het handhavingsverzoek dat Milieudefensie indiende en de reactie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Ministerie waarschuwt Vermilion

Na spoedberaad op het ministerie van LNV, waar ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij betrokken was, kreeg Vermilion vorige week een formele waarschuwing voor mogelijke overtreding van de wet. Volgens het ministerie zijn gevolgen voor het Natura 2000-gebied inderdaad niet uit te sluiten. Het is een waarschuwing, die gevolgd kan worden door een last onder dwangsom, blijkt uit het antwoord van LNV aan Milieudefensie.

Stikstof en gaswinning

Vermilion is het eerste gasbedrijf dat mogelijk wordt geraakt door de 'stikstofuitspraak' van de hoogste bestuurlijke rechtbank van het land, de Raad van State. Die oordeelde onlangs dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de Rijksoverheid in strijd is met de Europese wet- en regelgeving. Met het PAS maakte het Rijk enige stikstofuitstoot op een Natura 2000-gebied mogelijk. Dat mag niet op deze manier, blijkt nu.

Zorgen over aardbevingsrisico’s

Milieudefensie maakt zich ook ernstig zorgen over het ontbreken van duidelijkheid over aardbevingsrisico’s door de plannen van Vermilion. In 2009 was het gasbedrijf bezig met voorbereidingen voor proefboringen in het Friese De Hoeve toen een aardbeving plaatsvond met een magnitude van 2.8. Er was nog geen sprake van gaswinning. Volgens Vermilion kwam dit mogelijk door afvalwaterinjecties in de bodem in de buurt.

Het afvalwater gaat nu de bodem in bij Nijensleek zeven kilometer verderop. Maar Vermilion heeft niet in kaart gebracht of daar bevingsrisico’s aan verbonden zijn. Dat heeft al tot kritiek geleid in de regio. Alie Eiting: “Het is niet uit te leggen. De oorzaak van de beving uit 2009 staat nog steeds niet helemaal vast. Dit is onbegrijpelijk.”

 

Veelgestelde vragen over de Klimaatcrisis-oproep

Lees meer over onze campagne. Wat is de Klimaatcrisis-oproep? Wat willen we ermee bereiken? Waarom richten we ons op minister Jetten? En hoe kan jij helpen?

Loading...