Klimaatschade door banken, verzekeraars en pensioenfondsen is groter dan je denkt

Wist je dat de 7 financiële instellingen en bedrijven die wij hebben onderzocht, samen jaarlijks veel meer uitstoten dan in de jaarrapporten van de financiële instellingen en bedrijven staat? Benieuwd naar hoe dit zit? Lees verder.

Verzwegen uitstoot

De 7 grootste financiële instellingen en bedrijven in Nederland zijn verantwoordelijk voor minstens 158 megaton aan broeikasgasuitstoot. Dat is evenveel als de jaarlijkse uitstoot van heel Nederland. Maar dit is slechts het topje van de ijsberg. Over een groot deel van de uitstoot vertellen de instellingen en bedrijven bijna niks. Een belangrijke categorie van uitstoot missen we in de meeste verslagen. De gefinancierde uitstoot, ook wel Scope 3 genoemd.

Scope 3, wat is dat?

De uitstoot van een financiële instelling bestaat uit operationele uitstoot (Scope 1 en 2) en gefinancierde uitstoot (Scope 3). Operationele uitstoot is de uitstoot die direct bij de activiteiten van het bedrijf horen. Dat is bijvoorbeeld de uitstoot van de airconditioning op kantoor, computers, zakenreizen en ingekochte energie (zoals elektriciteit op kantoor).

Het overgrote deel van de uitstoot is de gefinancierde uitstoot (Scope 3). Dat is de uitstoot die verbonden is aan de bedrijven waar het geld van een financiële instelling in wordt gestopt. Bijvoorbeeld leningen aan een energiebedrijf die een gascentrale bouwt, waar heel veel CO2 uit de schoorsteen komt. Ook de financier draagt voor die uitstoot een verantwoordelijkheid, niet alleen het energiebedrijf zelf.

Dit is een groot deel van de uitstoot van de financiële instellingen en die is dus waarschijnlijk nog veel hoger dan we nu denken.

Impact op mensenrechten

De invloed van de financiële instellingen is erg groot. Niet alleen op het klimaat en de opwarming van de aarde. Ook op de schendingen van mensenrechten die nu al plaatsvinden.
  
Overstromingen, droogtes en natuurrampen als gevolg van de stijgende zeespiegel en extreme opwarming van de aarde, schenden fundamentele rechten zoals het recht op een gezonde leefomgeving, recht op water, voedsel, sanitaire voorzieningen en het recht op levensonderhoud.

Klimaatzaak

De financiële sector is heel erg belangrijk als we de opwarming van de aarde tot 1,5 graad willen beperken. De verzekeraars, pensioenfondsen en banken hebben een hoge uitstoot. En ze hebben ook nog macht omdat ze vervuilende bedrijven helpen met leningen en andere diensten.

Geen van de financiële instellingen en bedrijven die Milieudefensie heeft onderzocht heeft een goed klimaatplan. We hebben ze een kans gegeven maar kunnen nu niet langer meer wachten tot ze zelf in actie komen. Daarom kondigt Milieudefensie op 19 januari een nieuwe Klimaatzaak aan tegen 1 van deze vervuilers. Hou onze website en socials in de gaten voor meer informatie.

Help je onze nieuwe Klimaatzaak tot een succes te maken? Steun ons met een donatie.

Word mede-eiser in onze Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...