english

Lobbybrief: inzet nodig voor VN-mensenrechtenverdrag

Grote internationale bedrijven kunnen nog vaak ongestraft de wet overtreden. Zij stelen bijvoorbeeld land, verjagen mensen en maken zich soms zelfs schuldig aan mishandeling en moord. Om dit tegen te gaan is een VN-verdrag nodig met bindende regels voor mensenrechten en bedrijven. De Nederlandse overheid zet zich tot nu toe nog niet hard genoeg in voor zo'n VN-verdrag.

In deze lobbybrief verzoeken wij samen met SOMO, TNI, Friends of the Earth Europe en de Schone Kleren Campagne de Tweede Kamerleden om zich volop in te zetten voor een bindend mensenrechtenverdrag.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Lobbybrief: inzet nodig voor VN-mensenrechtenverdrag'
Brief bindend VN verdrag mensenrechten en bedrijfsleven(1).pdf — 95 KB

Wij stoppen CETA!

Dit najaar heeft Nederland de kans om het CETA-verdrag te stoppen. Als we dat niet doen, wordt de macht van multinationals nog veel groter. Ten koste van mens, dier, milieu en klimaat. Roep de Kamerleden nu op: stem CETA weg en kies voor onze toekomst!

Loading...