Inwerkdossier gaswinning minister Wiebes

De gaswinning in Groningen is een puinhoop. Daarom hebben wij op 26 oktober 2017 samen met gedupeerde Groningers tien kuub puin gestort op de stoep van het ministerie van Economische Zaken. Puin afkomstig van door de gaswinning vernielde monumentale Groningse panden. De puinhoop is onderdeel van het speciale ‘inwerkdossier gaswinning’ dat wij minister Wiebes op zijn eerste werkdag aanbieden.

Wiebes, maak werk van een economie waarin mensen en klimaat voorop staan.

Om recht te doen aan Groningen en het klimaat, is het van belang dat in 2030 geen Gronings gas meer nodig is. Daarvoor is een radicale ommezwaai in het economisch denken en doen nodig: niet het gewin moet voorop staan, maar mensen en hun leefomgeving. Aan minister Wiebes de taak om Nederland op weg te helpen naar duurzaam koken en stoken. De puinhoop die de gaswinning heeft veroorzaakt is nu zijn probleem. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bepaalt de hoogte van de gaswinning en de afhandeling van de schade. En bepaalt hoe we van het gas afkomen. Wij willen zo snel mogelijk met Wiebes in gesprek over een duurzaam Nederland zonder Gronings gas.

Helpen puinruimen

Wij willen de minister graag helpen puinruimen. Daarom hebben we ook een papieren inwerkdossier aangeboden. Daarin staan portretten van Groningers, foto’s van verdwenen gebouwen en concrete maatregelen die nodig zijn. Een van de verhalen is die van Bram Reinders (54). Zijn huis krijgt flinke schade als gevolg van een aardbeving op 6 januari 2015.

'Maar de grootste schade is ons gevoel van veiligheid. Mijn vrouw en ik liepen beiden bij een psycholoog, we gingen onderdoor aan de bevingen', omschrijft Bram. 'De gaswinning zit 24 uur per dag in je hoofd. Je komt niet vrij van de NAM, het achtervolgt je. De nieuwe minister moet vooral in Den Haag blijven en pas terugkomen als hij 10 miljard voor schadeherstel in de aanbieding heeft. En de gaskraan naar nul gaat.'

De hoogste ambtenaar van minister Wiebes nam het inwerkdossier in ontvangst van campagneleider Jorien de Lege en Trudy van Aleven, een van de gedupeerde Groningers.

55eee2c8-b630-4148-9c68-73fe68d94f68.jpeg

17puin-mwf42694-WEB.jpg

Word mede-eiser in onze Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...