english

Gasbesluit Wiebes toont weinig energie

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, besloot 24 augustus 2018 dat de gaswinning dit ‘gasjaar’ terug moet. Een stapje in de goede richting dus, maar er is echt meer nodig voor een veilige situatie in Groningen en voor een beter klimaat.

Grote ambitie, grote onzekerheden

Eerder 2018 kondigde Wiebes al aan dat de gaskraan in Groningen in 2030 helemaal dichtgedraaid moet zijn. Dat wil hij stapsgewijs aanpakken. Op papier lijkt dit een goed plan, maar in de praktijk kan het anders lopen. Het wordt niet duidelijk wat Wiebes gaat doen als fabrieken en tuinders niet van het Groningse gas af willen. Ook gaat het allemaal echt niet snel genoeg. En wat gebeurt er als we een strenge winter krijgen? 

Laat Groningers niet zakken

Pas bij een maximum van 12 miljard kuub (pas in 2022 dus) neemt de kans op aardbevingen echt af. "De risico's op aardbevingen en schade voor inwoners, het milieu, boeren en waterschappen blijven dus nog jaren op onacceptabel hoog niveau", zegt Evert Hassink, campagneleider Wonen zonder gas. "Het is niet uit te leggen dat je inwoners van Nederland vraagt te investeren in het gasloos maken van hun huizen en je met energieslurpers in de chemie, baksteenproductie en voedselindustrie alleen maar vrijblijvende gesprekken voert. Afkicken van gas is niet makkelijk, maar een ding is zeker: Het lukt alleen als je doorpakt."

Dien jouw bezwaar in

Het gasbesluit is een stapje in de goede richting, maar het kan echt beter. Je kunt tot en met 4 oktober bezwaar maken tegen het besluit van Wiebes. Dat doe je door het indienen van een zogenaamde zienswijze. Het definitieve besluit volgt daarna in november. Alle zienswijzen bij elkaar voeren extra druk op om zo snel mogelijk van het gas af te gaan. Dit zijn punten die je kunt opnemen in jouw zienswijze:
• In koude jaren mag er veel meer dan 19,4 miljard kuub gas worden gewonnen. Dat moet voorkomen worden door te regelen dat de industrie dan het gasverbruik beperkt.
• Om grootverbruikers af te laten stappen van Gronings gas is meer nodig dan brieven schrijven en vrijblijvende gesprekken voeren. De minister moet regelen dat fabrieken en tuinders die niet meewerken, vanaf 2022 mogen worden afgesloten.
• De regeling die het mogelijk maakt om nog vergunningen te verstrekken voor nieuwbouw met een gasketel moet worden ingetrokken.

Op de website van Houd Groningen Overeind staat ook een voorbeeld dat je kunt gebruiken.

Doe mee met Code Rood

Wil je meer doen? Doe dan mee met de grote burgerlijke ongehoorzaamheidsactie van Code Rood. Van 24 tot 31 augustus zetten ze hun actiekamp op in Groningen. Je kunt op het kamp blijven overnachten of gewoon een dagje langskomen. Code Rood organiseert ook een gevarieerd programma: workshops, trainingen en open discussies over de gaswinning en een fossielvrije samenleving. ’s Avonds is er een kampvuur met muziek. Iedereen is welkom.

Samen werken aan oplossingen

Milieudefensie werkt voor en met mensen. Samen met bewoners zetten we de landelijke en lokale politiek onder druk. En samen werken we aan de oplossingen. Wij zetten ons in voor een gasvrij Nederland. Dat doen we door het voeren en ondersteunen van acties. Klein, ludiek, groot, meeslepend: protest is belangrijk om zichtbaar te blijven in de media en bij de politiek. Ook doen we onderzoek en voeren rechtszaken. Jouw hulp is daarbij onmisbaar. Doe met ons mee.

Inmiddels hebben we een zienswijze en een beroepschrift ingediend  tegen het besluit.

Het klimaatmanifest - Voor en door jongeren

De klimaatcrisis stormt op ons af. Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. Het klimaatbeleid bepaalt of jongeren straks nog een toekomst hebben. Daarom zijn Jongeren Milieu Actief en 6 politieke jongerenorganisaties samen in actie gekomen. Samen met Jan Terlouw stelden zij een klimaatmanifest op. Hierin roepen de jongerenorganisaties de grote politieke partijen op om tijdens de formatie te kiezen voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Help jij mee?

Loading...