english

Grote zuivel- en vleesbedrijven: steek de hand in eigen boezem

Ons rapport over de onzichtbare vervuilers van de vlees- en zuivelindustrie riep veel reacties op. Ook van de industrie zelf. Maar dat verandert niets aan de ernst van de zaak. Het is de hoogste tijd dat bedrijven als FrieslandCampina, Vion en VanDrie Group hun verantwoordelijkheid nemen.

In het maatschappelijke en politieke debat is de uitstoot waar deze grote bedrijven verantwoordelijk voor zijn totaal onderbelicht. Dat is onterecht. Want die uitstoot is enorm: 34,4 Mton CO2. Meer dan de directe uitstoot van het totale Nederlandse wegverkeer bij elkaar.

Ons rapport gemist? Hier vind je het.

Groot, groter, grootst

De grote vlees- en zuivelbedrijven richten zich op de wereldmarkt en nemen schaalvergroting en intensivering van boerenbedrijven voor lief. Dat is onhoudbaar voor:

  • het klimaat;
  • de natuur;
  • de boeren in Nederland.

Door schaalvergroting stoppen gemiddeld zo’n 50 boeren per week. Ze komen niet uit de kosten door de lage prijzen die ze voor hun producten krijgen. Die lage prijzen zijn mede het gevolg van de oriëntatie van dit soort grote bedrijven op de wereldmarkt. Het beleid van deze bedrijven zorgt ervoor dat er elke week weer boeren een punt achter hun bedrijf zetten.

Verantwoordelijkheid

Dat het roer in de landbouw om moet, wordt al decennia gezegd. Het staat is zelfs overheidsbeleid (‘kringlooplandbouw’). Maar het gebeurt niet. Op een groep koplopers en slechts 4% biologische productie na.

Als consument kun je kiezen voor minder vlees en zuivel en voor duurzaam voedsel als je portemonnee dat toelaat.De meeste Nederlandse vlees- en zuivelproductie is echter voor de export en daar heb je als Nederlandse consument geen invloed op.

Er is veel meer nodig om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Wat ons betreft zijn niet de boeren en consumenten aan zet, maar grote bedrijven als FrieslandCampina, Vion en de VanDrie Group. En gezien hun slecht onderbouwde ambities moet de overheid ze dwingen tot een transitie naar duurzaam (geproduceerd) voedsel.

Over onze cijfersVlees- en zuivelindustrie vs wegverkeer.png

Wie kaatst kan de bal verwachten. De aanvallen van de 3 bedrijven kwamen niet onverwacht. Maar Houkema Advies, die het rapport in onze opdracht schreef, heeft cijfers gebruikt die wij recentelijk van Blonk Consultants kregen. En cijfers uit publicaties van de 3 bedrijven zelf. Blonk Consultants is een internationaal en toonaangevend adviesbureau op het gebied van milieu, duurzaamheid, voeding en gezondheid. De groeiambitie van FrieslandCampina (1,5%) staat in hun eigen magazine. En we hebben de vergelijking met het totale wegverkeer gebruikt ter illustratie. Om mensen een idee te geven van de omvang van de uitstoot.

De berekeningen zijn volledig. Naast de directe uitstoot van het wegverkeer, is ook uitgerekend hoe hoog de uitstoot is als je de productie van voertuigen en brandstoffen meeneemt. We raden iedereen daarom aan om het rapport zelf te lezen!

Milieudefensie samen met de boeren

Wat ons aan het hart gaat, is dat ook boeren zich aangesproken voelen. Wij weten dat veel boeren bereid zijn stappen te zetten om te verduurzamen. Maar dat het huidige systeem hun die ruimte niet gunt. Omdat grote bedrijven als FrieslandCampina, Vion en VanDrie er de boventoon voeren. Wij reiken de boeren die voor een systeemverandering in de landbouw (willen) gaan de hand. Dat doen we al jaren en zullen we blijven doen.

We willen dat de overheid grote multinationals in de landbouw- en voedselindustrie gaat dwingen hun verantwoordelijkheid te nemen. Voor het klimaat, de natuur, boeren en arbeiders in hun hele productieketen. En volop inzet op de transitie naar een landbouw:

  • die de grenzen van de aarde respecteert;
  • eerlijke prijzen voor producenten en consumenten garandeert;
  • toekomstperspectief biedt, ook voor jonge boeren en boerinnen.

 

Teken voor een klimaatplicht voor grote vervuilers

Dankzij onze Klimaatzaak moet Shell van de rechter veel meer doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. De CO2-uitstoot moet sneller en fors omlaag. Dat geldt niet alleen voor de activiteiten van Shell zelf, maar ook voor alle toeleveranciers. Dit vonnis is pure winst. Maar als de andere grote vervuilers gewoon doorgaan met vervuilen en mensenrechten negeren, komen we er niet.

Loading...