Geef boeren een kans om duurzaam te werken

Overheid en multinationals staan verduurzaming van onze landbouw in de weg, zeggen Suzanne Ruesink, boerin, en Donald Pols, Milieudefensie. De schaalvergroting is funest voor zowel boer als klimaat.

Opinie (AD, 30 januari 2021)

Maandag debatteren Kamerleden over de transitie naar duurzame landbouw.
Boerin Suzanne Ruesink maakt duidelijk hoe boeren ervoor staan. ,,Ik krijg niet meer voor de melk van mijn 175 koeien dan mijn vader 30 jaar geleden. Een flink deel van mijn 3000 varkens ligt geregeld in de supermarkt tegen stuntprijzen. Alleen door meer te produceren kan ik als boerin in het huidige landbouwsysteem overeind blijven. Andere landen maken goedkoper voedsel. Ze hebben meer grond, minder regels voor milieu- en dierenwelzijn en goedkopere arbeidskrachten dan de Nederlandse boer. Multinationals maken hier handig gebruik van. Omdat ik die goedkope productierace niet kan winnen, wil ik niet groter, maar anders.”

Ook financiers, zoals banken, hebben de schaalvergroting en intensivering en export van de landbouw verder opgestuwd. Maar nu zien ze de noodzaak van verduurzaming in. Zeer recent gaf de directeur duurzaamheid van de Rabobank dat toe in een uitzending van Zembla. Ook andere verantwoordelijke multinationals moeten hun aandeel in dit probleem erkennen en aanpakken.

Het landbouwbeleid van de overheid rept al jaren van een noodzakelijke omslag naar duurzame landbouw en eerlijke prijzen voor boeren. Tegelijkertijd blijven partijen als CDA,VVD en ook SGP en FvD export en schaalvergroting stimuleren. Massaproductie van vlees en zuivel voor de wereldmarkt gaat ten koste van het klimaat, de natuur en de portemonnee van de Nederlandse boer.

Door schaalvergroting krimpt het aantal boerenbedrijven in Nederland met ongeveer 50 per week. De overgebleven boerenbedrijven worden dus groter, met meer dieren bezitten én een hogere productie per dier. Driekwart van de Nederlanders keurt de schaalvergroting af, blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Milieudefensie. Ook de achterban van CDA en VVD is in meerderheid (66 procent en 63 procent) tegen schaalvergroting als daardoor kleinere boeren verdwijnen.

Pleisters

Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) hamert in verschillende rapporten op kringlooplandbouw. Minister Schouten van Landbouw zegt in een beleidsvisie uit 2019 ook graag kringlooplandbouw te willen. Maar in haar beleidskeuzes plakt ze vooral pleisters. Daar blijft het bij. Niet de boeren en het stoppen van klimaatverandering staan voorop.

Als de politiek echt betrokken is bij boeren en klimaat, wordt de export van bulkvoedsel ingedamd, om verdere schaalvergroting in te perken, en maakt men zich hard voor een eerlijke prijs voor de boer, zodat deze kan vergroenen en de voedselmarkt meer in balans komt. Dat is noodzakelijk om ook over 50 jaar boeren in ons land te hebben en ons te beschermen tegen gevaarlijke klimaatverandering.

Suzanne Ruesink, boerin en Donald Pols, directeur van Milieudefensie.

Foto: Milieudefensie/Michiel Wijnbergh

Help ons een nieuwe Klimaatzaak winnen

Een beter milieu begint bij de grote vervuilers van Nederland. Daarom vroegen wij 30 grote bedrijven om hun klimaatplannen. Sommige bedrijven doen hun best. Maar de rest blijft doorgaan met vervuilen. We bereiden ons voor op een nieuwe Klimaatzaak tegen een grote vervuiler. Help je mee?

Loading...