EU-richtlijn gaat bedrijven verplichten om een klimaatplan op te stellen

Bedrijven moeten binnenkort klimaatplannen opstellen en uitvoeren, die voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken dat de aarde maximaal 1,5 graad mag opwarmen. Het is voor het eerst dat bedrijven zo’n bindende verplichting krijgen.

Richtlijn nog niet definitief

Het Europees parlement wil dat er een richtlijn komt die bedrijven verplicht om risico’s in kaart te brengen in hun hele waardeketen. En om schade aan klimaat en milieu, en schendingen van mensenrechten te voorkomen. De verplichte klimaatplannen maken daar deel van uit.

Wat is een waardeketen?

Een waardeketen bestaat uit alle activiteiten die nodig zijn om een product te maken en te zorgen dat het bij de klant terecht komt. Van het winnen van grondstoffen tot de distributie en alle geldstromen die daarbij komen kijken. In elke stap van het proces wordt waarde toegevoegd.

Milieudefensie heeft in 2022 30 grote vervuilers om hun klimaatplannen gevraagd. Daarom zijn wij blij met deze verplichting. De tijd dat grote bedrijven voor hun verantwoordelijkheid konden weglopen, lijkt ten einde te komen.

De regels zijn overigens nog niet definitief. En lang niet alle onderdelen van de richtlijn zijn zo goed als de verplichte klimaatplannen. Lees verder, dan vertellen we je er meer over.

Wat is een richtlijn en hoe komt deze tot stand?

De Europese Unie werkt aan een zogenaamde CSDD-richtlijn. Dat staat voor Corporate Sustainability Due Diligence, oftewel: ‘gepaste zorgvuldigheid’ van bedrijven om op een duurzame manier te werken.
 
 Een Europese richtlijn is bindend voor de lidstaten van de Europese Unie. Dat betekent dat alle landen hun nationale wetten waar nodig moeten aanpassen, om het doel van de richtlijn te kunnen halen.

De Europese Commissie kwam begin 2022 met een voorstel voor de richtlijn. De Raad van Ministers, die de regeringen van alle lidstaten vertegenwoordigt, nam er eerder al een positie over in. En onlangs kwam het Europees Parlement met een eigen versie die werd goedgekeurd.

Nu moet er nog een zogenaamde triloog plaatsvinden: onderhandelingen tussen leden van de Raad van Ministers, het Parlement en de Commissie. In deze fase zijn aanpassingen nog mogelijk.

Ook bonussen afhankelijk van klimaataanpak

In de richtlijn komt ook te staan dat bonussen van topmanagers van grote bedrijven afhankelijk worden van het succes van hun klimaataanpak. Verder heeft het Europees Parlement de voorwaarden voor de klimaatplannen aangescherpt. Zo wil het parlement dat bedrijven hun uitstoot in 2030 met 55 procent verlagen (ten opzichte van 1990). Dit is in lijn met de Europese Klimaatwet.

Grove misstanden beter te voorkomen

Positief is ook dat het aangenomen voorstel van het Europees Parlement iets meer in lijn is met de OESO-richtlijnen. Daarin staat hoe grote internationale bedrijven verantwoord moeten ondernemen. In eerdere voorstellen van de Europese Commissie en de Raad van Ministers was dat niet zo. Hierdoor kan de richtlijn veel beter misstanden in ketens voorkomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor grove misstanden zoals de milieuvervuiling en mensenrechtenschendingen rondom de oliewinning van Shell in Nigeria.

Nog een positief punt: de kennis en inbreng van bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties en vakbonden wordt versterkt. Dat stond niet in het voorstel van de Europese Commissie.

Zorgwekkend

Helaas koos het Europees Parlement op een aantal terreinen voor regels die afwijken van de OESO-richtlijnen:

  • Zo krijgen bedrijven in de financiële sector, zoals banken en verzekeraars, een voorkeurspositie. Deze bedrijven hoeven maar gedeeltelijk te voldoen aan de verplichting van gepaste zorgvuldigheid. En ze worden maar beperkt verantwoordelijk gehouden voor schade aan klimaat en milieu, en schendingen van mensenrechten.
  • Het Europees Parlement geeft maar een beperkte definitie van het begrip ‘waardeketen’. Hierdoor is niet duidelijk wat er binnen de richtlijn valt en wat niet. Het is bijvoorbeeld onduidelijk of bedrijven verplicht zijn om de schadelijke gevolgen van het gebruik van landbouwgif te voorkomen.
  • Het Europees Parlement wil niet dat moederbedrijven expliciet aansprakelijk zijn voor de negatieve impact van hun dochterbedrijven. Dat is een probleem. Want in de praktijk hebben moederbedrijven controle over hun dochters. Denk aan het hoofdkantoor van Shell, waar beslissingen worden genomen over wat er bijvoorbeeld in Nigeria gebeurt.

Wij vinden het heel belangrijk dat ook banken en verzekeraars volledig onder de richtlijn gaan vallen. En dat ook het voorkomen en de aanpak van klimaatschade verder wordt aangescherpt. Daar zullen we ons achter de schermen de komende maanden hard voor inzetten.

Help ons een nieuwe Klimaatzaak te winnen

Het is mooi dat bedrijven straks verplicht een klimaatplan moeten maken. Maar of die plannen goed genoeg zijn om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen is de vraag. De 30 grote vervuilers die wij om hun plannen vroegen, doen het bijna allemaal slecht. Daarom bereiden wij een nieuwe rechtszaak voor. Help jij ons om na Shell weer van een grote vervuilers te winnen?

Foto bovenin: Man op fiets, met op de achtergrond het affakkelen van aardgas door Shell Nigeria. ©Alison Dilworth. 

Word mede-eiser in onze Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...