Brief aan kabinetsformatie om gaswinning te stoppen

21 organisaties op uiteenlopende gebieden - bewonersbelang, cultuur, werknemersbelang, huurders, kerken, milieu, natuur- en landschapsbeheer en erfgoed - waaronder de Groninger Bodembeweging en Milieudefensie zitten op één lijn over wat er in Groningen moet gebeuren: een versnelde verlaging van de gaswinning.

De organisaties hebben in een brief aan de partijen die onderhandelen over een nieuwe regering gevraagd om echte oplossingen voor de aardbevingsslachtoffers en om een plan meer schade te voorkomen.

Versnelde verlaging gaswinning

De enige uitweg voor de Groningers is een versnelde verlaging van de gaswinning die een afname van het aantal (zwaardere) bevingen en dus ook schades tot gevolg heeft. Bovendien wordt hiermee tijd gewonnen voor de versterking en kan de versterkingsoperatie worden beperkt. De organisaties pleiten daarom voor het opzetten van een concreet plan waarbij binnen 12 jaar de gaswinning naar nul wordt teruggebracht en wordt geïnvesteerd in vervangende werkgelegenheid. Bij de investering in de energietransitie kan Groningen een voorloper-functie vervullen. Zo’n concreet plan geeft de toekomst van Groningen weer perspectief.

Milieudefensie heeft in de factsheet 12 in 2020, 0 in 2030 in beeld gebracht wat er in Nederland moet gebeuren om de gaswinning in Groningen naar beneden te kunnen brengen.

Duizenden bewoners

Dat er wat moet gebeuren is duidelijk. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat de problemen de gezondheid van mensen met meerdere schades steeds verder aantasten. Dit betreft duizenden bewoners. Er is geen enkel perspectief dat deze dit ophoudt. Integendeel, alle deskundigen zijn het er over eens dat, zolang er gas wordt gewonnen, de bevingen zullen blijven en dus schade op schade zullen veroorzaken. Het KNMI bevestigde onlangs dat de kans op zwaardere bevingen reëel blijft.

Inmiddels heeft zich een nieuw dilemma geopenbaard: alleen al in de kern van het aardbevingsgebied zullen ca. 22.000 huizen en honderden andere panden versterkt moeten worden. Dorpen raken ontwricht, vele huizen worden gesloopt doordat de kosten van het versterken te hoog zijn. Niet versterken betekent echter, gezien de kans op een desastreuze zwaardere aardbeving, dat veel mensen hier de komende jaren niet veilig kunnen wonen.


De ondertekenaars van de brief:

Groninger Bodem Beweging
Waddenvereniging
Vereniging Groninger Dorpen
Milieudefensie
Samenwerking Mijnbouwschade
CNV Noord
Huurders Platform Aardbevingen Groningen
FNV Noord
Natuur en Milieufederatie Groningen
Platform kerk & aardbeving
Libau
Stichting Oude Groninger Kerken
Groninger Landschap
Groninger Monumenten Fonds
Landschapsbeheer Groningen
Erfgoedpartners
Boerderijenstichting Groningen
Monumentenwacht Groningen
Vereniging voor Groninger Monument Eigenaren i.o.
Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland
Erfgoedvereniging Heemschut, provinciale commissie Groningen

Help ons een nieuwe Klimaatzaak winnen

Een beter milieu begint bij de grote vervuilers van Nederland. Daarom vroegen wij 30 grote bedrijven om hun klimaatplannen. Sommige bedrijven doen hun best. Maar de rest blijft doorgaan met vervuilen. We bereiden ons voor op een nieuwe Klimaatzaak tegen een grote vervuiler. Help je mee?

Loading...