english

Allemaal van het gas af, maar wie betaalt dat?

Klimaatverandering: het gaat ons allemaal aan. Om er iets aan te doen, zullen we dus allemaal onze bijdrage moeten leveren. Zo snel mogelijk afstappen van gas en onze huizen energiezuinig maken, bijvoorbeeld. Maar dat vraagt flinke investeringen. Die zijn voor veel huiseigenaren moeilijk op te brengen. En dat terwijl grote, vervuilende bedrijven op dit moment bijna niets meebetalen aan het klimaatbeleid. Dat moet eerlijker.

In tv-programma EenVandaag licht directeur Donald Pols van Milieudefensie toe dat gasvrij wonen nu nog voor veel mensen te duur is: "De kosten van het klimaatbeleid zijn prima te betalen. Als je ze maar eerlijk verdeelt."

Flinke investering niet voor iedereen te betalen

Uit een onderzoek van Ecorys dat Milieudefensie liet doen, blijkt dat de overgang naar wonen zonder gas veel geld kost. EenVandaag interviewde bijvoorbeeld Nico Kuiper, een huiseigenaar die maar liefst 35.000 euro investeerde in zonnepanelen en een warmtepomp. Heel veel mensen kunnen dat natuurlijk niet betalen. Toch moet Nederland zo snel mogelijk van het gas af.

Grote bedrijven betalen nu bijna niet mee

Donald Pols zegt het zo: "Mensen zijn best bereid om hun deel bij te dragen om klimaatverandering tegen te gaan. Maar het moet wel betaalbaar blijven. En dat lukt alleen als de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen." Het wordt dus tijd dat grote vervuilende bedrijven gaan meebetalen aan het klimaatbeleid. En dat de subsidies die er zijn, eerlijker worden verdeeld.

Eerlijke omschakelen - copyright TTwwoo

Maak het klimaatakkoord eerlijk

Het klimaatbeleid moet eerlijker. Daarvoor is er dit jaar een mooie kans. Het kabinet wil namelijk een nieuw klimaatakkoord afspreken met bedrijven, milieuorganisaties en bijvoorbeeld vakbonden. In dat akkoord komt te staan hoe we de uitstoot van broeikasgassen in Nederland gaan verminderen. Milieudefensie gaat ervoor zorgen dat het klimaatakkoord eerlijk wordt.

Zorg voor elkaar en de toekomst

Het gaat nu maar om 1 ding: het oplossen van de coronacrisis. Samen kunnen we deze crisis aan. Toch is het verstandig om ook alvast vooruit te kijken: naar de economische crisis en de klimaatcrisis. Want hoe willen we verder? Door nu naar de toekomst te kijken, komen we hier samen beter uit.

Wil je meer weten?

Loading...