english

Actieplan Gezonde lucht in Rotterdam

Net als in andere grote steden is de luchtkwaliteit in Rotterdam nog steeds erg slecht. Op tal van plekken wordt nog niet aan de wettelijke normen voldaan. Voor roet, de meest schade­lijke stof, bestaat zelfs geen veilige norm. Rotterdammers hebben recht op gezonde lucht. Daarom is het nodig om vooral de uitstoot van schadelijke stoffen door verkeer te bestrijden. Minder en schoner wegverkeer is de oplossing. In dit actieplan stelt Milieudefensie een pakket maatregelen voor waarmee de luchtvervuiling kan worden aangepakt. Dit actieplan is tegelijk met het eindrapport van de meetcampagne aangeboden aan de gemeenteraad van Rotterdam.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Actieplan Gezonde lucht in Rotterdam'
Actieplan Gezonde lucht in Rotterdam.pdf — 1338 KB
Loading...