english

Milieudefensie: Shell ontduikt klimaatverantwoordelijkheid

AMSTERDAM, 12 november 2019 - In de klimaatzaak die Milieudefensie voert tegen Shell was het vandaag de beurt aan het olie- en gasbedrijf om te reageren. Milieudefensie moet het 272 pagina’s tellende juridische document nog in detail bestuderen maar directeur Donald Pols toont zich teleurgesteld in de gekozen lijn van het bedrijf: "Shell neemt wederom geen verantwoordelijkheid voor de disproportionele rol die het speelt bij het verergeren van de klimaatcrisis. Shell zegt de klimaatdoelen te omarmen, maar wil de komende jaren meer dan 10 keer zoveel investeren in fossiele energie als in duurzame oplossingen.”

Uit de officiële juridische reactie van Shell - die vandaag verscheen - blijkt dat Shell niet de intentie heeft om aan de eisen te voldoen. Uit andere bronnen blijkt dat Shell de olie- en gasproductie tussen nu en 2030 met 38% wil uitbreiden en de komende jaren tot 35 miljard per jaar zal investeren waarvan maar maximaal 2-3 miljard naar mogelijk duurzame oplossingen. Pols: “Dat gegeven staat haaks op de klimaatdoelen. Ook de ontwijkende reactie van Shell op onze dagvaarding onderstreept de noodzaak van onze klimaatzaak en laat zien hoe urgent die is. Juist bedrijven als Shell die een groot aandeel hebben in de wereldwijde CO2 uitstoot moeten nu in actie komen. Tot nu toe werkt Shell de klimaatdoelen vooral tegen. Onze eis is en blijft: geen CO2-uitstoot meer in 2050.”

Vervolg van het proces

De komende weken zullen Milieudefensie en advocaat Roger Cox, de reactie van Shell bestuderen. Daarna zal er een inhoudelijke reactie komen. Over het vervolg van de juridische procedure zal de komende weken ook meer duidelijkheid ontstaan.

Achtergrond: klimaatverandering veroorzaken is een ‘onrechtmatige daad’

Op 5 april overhandigde Milieudefensie een dagvaarding aan Shell, ondersteund door 6 andere organisaties en 17.379 mede-eisers. Milieudefensie, Action Aid, Both ENDS, Fossielvrij, Greenpeace NL, JMA en de Waddenvereniging eisen dat Shell stopt met het verergeren van de klimaatcrisis. Ze willen dat het bedrijf zijn CO2 uitstoot met minimaal 45% afbouwt in 2030 en naar netto 0 uitstoot gaat in 2050. Die eis komt overeen met die scenario’s van het VN klimaatpanel (IPCC) die grootste kans bieden om onder de 1, 5°C opwarming te blijven. In de dagvaarding beargumenteren de eisers dat Shells huidige activiteiten en plannen haaks staan op de klimaatdoelen van Parijs en de klimaatcrisis verergeren. Shell handelt hiermee volgens de eisers onrechtmatig en daarmee schendt het bedrijf het recht op leven en het recht op een ongestoord gezinsleven (artikel 2 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens).

Meer informatie:
Volledige dagvaarding Shell
Uitgebreide samenvatting dagvaarding Shell
Korte samenvatting dagvaarding Shell
Raport Milieudefensie, Schone Schijn waarom Shell klimaatplannnen misleidend zijn
Guardian, 10 october 2019. Oil firms to poor extra 7m barrels per day into markets, data shows

Volg Donald Pols op
twitter

Foto: Milieudefensie/Marten van Dijl

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...