100ste Nederlandse gemeente verklaart zich schaliegasvrij

Na stemmingen in de gemeenteraden van Hof van Twente (99) en Hengelo (100) op dinsdagavond hebben nu officieel honderd Nederlandse gemeenten zich schaliegasvrij verklaard en daarmee aangegeven geen heil te zien in schaliegaswinning. Op maandag 11 november staan we samen met bestuurders van schaliegasvrije dorpen en steden uit het hele land op het Plein in Den Haag, om daar voorafgaand aan een debat over schaliegas nogmaals aan de Kamer duidelijk te maken dat Nederland geen schaliegas wil.

Hoewel het moratorium op schaliegaswinning op 18 september van dit jaar werd verlengd, betekent dat niet dat het gevaar geweken is. Minister Kamp heeft het besluit daarover slechts uitgesteld in afwachting van een structuurvisie waarin bepaald wordt wat de meest geschikt locatie is voor (proef)boringen.

Juriste Bondine Kloostra, een van de sprekers op de hoorzitting over schaliegas in de Tweede Kamer, vorige maand, stuurde op 21 oktober een notitie naar de Tweede Kamer waarin zij erop wijst dat zo'n structuurvisie in feite een keuze vóór schaliegas betekent.

'Structuurvisie is een keuze vóór schaliegas'

Geert Ritsema, campagneleider Energie en Grondstoffen van Milieudefensie: “Kloostra legt in die notitie uit dat een structuurvisie niet een instrument is aan de hand waarvan de vraag kan worden beantwoord óf schaliegas in Nederland kan worden toegestaan. Zo'n structuurvisie is bedoeld om te bepalen wáár het winnen van schaliegas ruimtelijk kan worden ingepast en behelst dus impliciet het besluit dat er hoe dan ook geboord zal worden. Dat is natuurlijk heel vreemd, want die discussie is nog helemaal niet gevoerd.”

Kloostra legt in haar notitie ook uit dat een structuurvisie kan worden gebruikt om gemeenten te dwingen schaliegasboringen toe te staan op hun gemeentegrond.

Om die reden besluiten steeds meer gemeenten om zich alvast duidelijk uit te spreken tegen boringen binnen hun grenzen. Dat zijn er na de stemmingen in Hof van Twente en Hengelo nu 100 en woensdagavond wordt ook in Roosendaal nog gestemd over een schaliegasvrijverklaring.

Het aantal schaliegasvrije gemeenten is daarmee binnen een jaar verviervoudigd. Ook zijn er inmiddels 7 schaliegasvrije provincies.

Kamerdebat schaliegas over intrekken boorvergunningen

Maandag 11 november debatteert de Tweede Kamer tijdens het wetgevingsoverleg Energie over schaliegas. Daarbij wordt onder andere gesproken over het intrekken van de opsporingsvergunningen van boorbedrijf Cuadrilla in Noord-Brabant en Flevoland. De Partij voor de Dieren heeft hiertoe een motie ingediend. In de huidige vergunningen van Cuadrilla is opgenomen dat binnen drie jaar een proefboring moet plaatsvinden. Dat is niet gebeurd, wat Minister Kamp de mogelijkheid biedt om de vergunningen in te trekken. Vooralsnog is de minister dat niet van plan, blijkt uit zijn reactie op kamervragen en eerdere oproepen van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder.

Milieudefensie voert daarom voorafgaand aan het debat op 11 november samen met bestuurders en inwoners van Haaren, Boxtel, Noordoostpolder en andere schaliegasvrije gemeenten actie op het Plein voor de Tweede Kamer in Den Haag. Onder het genot van een kop schaliegasvrije aardappelsoep uit Noordoostpolder krijgen de kamerleden dan nogmaals te horen dat Nederlandse gemeenten en provincies niet zitten te wachten op schaliegasboringen en dat zij liever inzetten op de ontwikkeling van duurzame energie, zonder overlast en milieuvervuiling.

Meer informatie schaliegasvrije gemeenten en provincies

Bekijk ons speciale Factsheet Schaliegasvrije Gemeenten en Provincies voor een overzicht van de precieze raads- en bestuursbesluiten waarmee de gemeenten en provincies tegen schaliegas hebben gestemd - en een kaart met hun ligging.

Word mede-eiser in onze nieuwe Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...